Uutiset

Joka maakunnassa on nyt turvakoti – isoihin kaupunkeihin kaivataan kuitenkin edelleen lisää paikkoja

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle on muuttunut. Muutoksen myötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee päätökset palveluntuottajien valinnasta.

Juuri nyt on meneillään rahoituksen haku toiminnalle. Kaikkien palveluntuottajien täytyy hakea rahoitusta toiminnalleen; aiemmin sopimuksia tehtiin pidemmäksi aikaa.

Rahoitusta haetaan THL:ltä, joka huolehtii siitä, että eri puolilla maata on riittävästi turvakotipaikkoja.

THL:n yksikönpäällikön Helena Ewaldsin mukaan itse rahoitukseen ei ole tullut muutosta; valtio korvaa edelleen kustannukset täysmääräisesti.

-Toivomme tosin, että saisimme ensi vuodeksi kahden miljoonan euron lisäsumman, jotta saisimme lisää turvakotipaikkoja.

THL huolehtii siitä, että eri puolilla Suomea olisi riittävästi turvakotipalveluita.

-Tänä vuonna avattujen turvakotien ansiosta joka maakunnassa on vähintään yksi turvakoti. Isoihin kaupunkeihin tarvitaan kuitenkin edelleen lisää paikkoja ja etäpisteitä harvaan asutuille alueille, Ewalds sanoo.

Etäpisteitä kaivataan tällä hetkellä muun muassa pohjoisempaan Suomeen. Esimerkiksi Kajaanissa on yksi perhepaikka, joka sijaitsee paikallisen lastenkodin yhteydessä. Turvakotipaikka on Oulun turvakodin etäyksikkö ja palvelee koko Kainuuta.

Rovaniemellä on maan pohjoisin turvakoti.

-Rovaniemellä etsitään parhaillaan yhden, kahden paikan etäpistettä Lapista.

Juhannukseksi on jo tulijoita

Hämeenlinnaan avattiin juhannusviikolla Suomen 27. turvakoti. Yksikön ylläpidosta vastaa Kanta-Hämeen perhetyö ry.

Yhdistys on yksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä. Liiton 30 jäsenyhdistystä ylläpitää 17 turvakotia eri puolilla Suomea.

Kanta-Hämeen perhetyön toiminnanjohtaja Sini Stolt kertoo, että turvakoti avattiin keskiviikkona kello yhdeksän ja yhdeltätoista paikka sai ensimmäiset asiakkaansa.

-Olemme saaneet kaksi yhteydenottoa asiakkailta, jotka miettivät, lähtevätkö he turvakotiin juhannukseksi. Se kertoo, että paikalle on tarvetta, Stolt kertoo.

Hänen mukaansa asiakkaat, jotka ovat aiemmin joutuneet lähtemään joko Lahden tai Tampereen turvakoteihin, ovat huokaisseet helpotuksesta, kun matka turvakotiin lyheni.

Stoltin mukaan turvakotipaikkoja pitäisi olla yksi 10 000:ta asukasta kohden. Hämeenlinnassa asuu noin 70 000 henkilöä, joten seitsemänpaikkaisen turvakodin pitäisi täyttää kaupungin tarve.

-Tosin meille tulee asiakkaita eri puolilta Kanta-Hämettä.

Kanta-Hämeessä on noin 170 000 asukasta.

Asiakkaiden määrää ei voi ennustaa

Stolt on ollut alalla parikymmentä vuotta. Hän toteaa, ettei ikinä voi tietää, mikä pyhä tai vuodenaika lisää asiakkaiden määrää.

-Joskus heinäkuu on hiljainen, joskus ei. Joskus aurinkoinen keli voi lisätä päihteisiin liittyviä ongelmia ja sitä kautta asiakkaiden määrää, mutta sitäkään ei voi ikinä tietää.

Stolt vinkkaa, että turvapaikkaa harkitseva voi soittaa valtakunnalliseen maksuttomaan Nollalinjan auttavaan puhelimeen. Päivystäjät muun muassa kertovat, missä on lähin turvatalo.

-Numeroon 080 005 005 voi myös soittaa, jos haluaa keskustella hankalasta tilanteestaan.

Turvapaikka lähisuhdeväkivallan pelossa eläville

Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityön yksikkö, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana.
Valtion varoista maksetaan korvausta sopimuksen tehneille turvakotipalvelujen tuottajille.
THL sopii vuosittain korvauksen suuruudesta valtion talousarvioon osoitetun määrärahan puitteissa.
Turvakotipalvelun tuottajan henkilöstöllä tulee olla riittävä koulutus, työkokemus ja perehtyneisyys lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.
Turvakotitoiminnan rahoituksen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).
THL huolehtii valtion varoista maksettavan korvauksen valmisteluun, maksatukseen ja käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä.
THL vastaa turvakotipalveluiden kokonaisuuden koordinoinnista ja kehittämisestä valtakunnallisesti yhteistyössä sopimuksen tehneiden turvakotien kanssa.
Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot toimialueellaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic