Uutiset

Jos tiedusteluviranomainen katsoo sähköpostistasi vain lähettäjän tai vastaanottajan, siitäkin pitää ilmoittaa jälkikäteen

Perustuslakivaliokunta: Velvollisuutta ilmoittaa tiedustelusta sen kohteelle jälkikäteen pitää laajentaa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta pitää siviili- ja sotilastiedustelulakien perusratkaisuja pääosin hyväksyttävinä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii, että viranomaisten velvollisuutta ilmoittaa tietoliikenteeseen kohdistuvasta tiedustelusta, kuten sähköpostiviestien nappaamisesta, on laajennettava.

Lakiehdotusten mukaan ilmoitusvelvollisuus tiedustelun kohteelle jälkikäteen koskisi vain tilannetta, jossa viestin tai tallennetun tiedon sisältö on selvitetty manuaalisesti, eli ihminen on ottanut siitä selvää.

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös sitä, kun ainoastaan viestin tunnistetietoja on käsitelty manuaalisesti. Tunnistetietoihin kuuluvat esimerkiksi tiedot sähköpostiviestin lähettäjästä ja vastaanottajasta tai puhelun osapuolista.

Perustuslakivaliokunta antoi tällä viikolla lausuntonsa siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotuksista.

Valiokunta vaatii myös lisäoikeuksia tiedustelua valvovalle tiedusteluvaltuutetulle.

Tiedusteluvaltuutetulla pitää perustuslakivaliokunnan mukaan olla oikeus ilmaista mielipiteensä tuomioistuimessa, jolta haetaan lupaa tiedustelumenetelmän käyttöön. Lakiehdotusten mukaan hänellä olisi tuomioistuimessa vain läsnäolo-oikeus.

Perustuslakivaliokunta edellyttää myös, että lakeihin lisätään yleistä, kohdentamatonta ja kaikenkattavaa tietoliikenteen seurantaa koskeva kielto. Tällainen kielto johtuu sinänsä jo perustuslaista, mutta asian merkityksen vuoksi se on lisättävä sotilas- ja siviilitiedustelulakeihin.

Lisäksi tiedusteluvaltuuksien käytön edellytykseksi pitää lisätä välttämättömyys, kun lakiehdotuksissa ne vaihtelevat toimivaltuuksittain.

Valvonnan oltava tehokasta

Perustuslakivaliokunta tähdensi tiedustelulakien säätämisen edellyttävän, että samanaikaisesti turvataan tiedustelun tehokas valvonta. Ilman sitä viranomaisille ei voida antaa niin pitkälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia kuin hallituksen esityksissä ehdotetaan.

Eduskunta päätti lokakuussa perustuslain kiireellisestä muuttamisesta luottamuksellisen viestin osalta niin, että tiedustelulait voidaan säätää normaalissa säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä velvoittaa käsittelemään lakiesitykset viivytyksettä. Valiokunnan arvion mukaan lait voidaan säätää kuluvilla valtiopäivillä eli ennen kuin eduskunta jää maaliskuun puolivälissä vaalilomalle.

Siviilitiedustelulakiesityksissä ehdotetaan Suojelupoliisille laajoja toimivaltuuksia salaisiin tiedonhankintakeinoihin tilanteissa, joissa niiden avulla voidaan olettaa saatavan tietoja kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta. Tällaisen tiedustelun edellytyksenä ei tarvita rikosepäilyä.

Sotilastiedustelussa hankitaan tietoa ulkoisista uhista ylimmän valtionjohdon päätöksenteon ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic