Uutiset

Julkinen rekisteri tuo tuomiovaltaan läpinäkyvyyttä

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin tarkoitus on lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Julkinen rekisteri tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tarkastaa laintulkinnallista valtaa tuomioistuimessa käyttävän henkilön kytkökset virkatehtävän ulkopuolella.

Julkisen rekisterin käyttöönotto liittyy Euroopan neuvoston korruption vastaisen toimielimen, Grecon, Suomelle antamiin huomautuksiin sääntelyn ja läpinäkyvyyden lisäämisestä julkisessa päätöksenteossa.

Rekisteri löytyy sitä ylläpitävän Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta.

Tuomioistuimet ovat riippumattomia. Ulkopuoliset tahot eivät voi puuttua niiden lainkäytöllisiin ratkaisuihin. Tuomarien riippumattomuusvaatimuksista on säädetty laissa. Tuomari ei saa osallistua sellaisten päätösten tekemiseen, joissa hän on esteellinen esimerkiksi virkatehtävänsä ulkopuolisen kytköksen takia.

Laki edellyttää, että rekisteristä löytyvät tiedot kaikista tuomioistuimissa toimivista tuomareista, esittelijöistä, asiantuntijajäsenistä ja käräjäoikeuksien lautamiehistä.

Rikos- ja riita-asioita Suomessa ratkoo 27 käräjäoikeutta, viisi hovioikeutta ja korkein oikeus. Hallinnollisista asioista eli viranomaisten tekemien ratkaisujen oikeellisuudesta päättää kuusi alueellista hallinto-oikeutta ja korkein hallinto-oikeus.

Lisäksi Suomessa on neljä erityistuomioistuinta: markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.

Ilmoitusvelvollisia sidonnaisuuksistaan ovat tuomarit, tuomioistuimen asiantuntijajäsenet ja käräjäoikeuksien lautamiehet. Sidonnaisuudet on ilmoitettava, vaikka niitä ei olisi.

Lisäksi rekisterissä julkista tietoa ovat tuomarien ja esittelijöiden sivutoimet. Määräaikaiset tuomarit ja esittelijät on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta, jos määräaikaisuuden pituus on alle vuosi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic