Uutiset

Kai Mykkänen: Hallitus haluaa liikennepäätöksiä ensi vuonna – uudistukset ehkä voimaan 2019 alussa

Helsinki, Lännen Media

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vastaa kokoomuksessa liikenneasioista. Hän kertoo, että kokoomus kannattaa parlamentaarisen liikennetyöryhmän perustamista ja on valmis sitoutumaan sen työskentelyyn.

Tarkoituksena on Mykkäsen mukaan varmistaa se, että liikennettä ja liikenneverkkoa koskevia päätöksiä pystytään tekemään jo ensi vuonna eli vielä tämän vaalikauden aikana.

– Suhtaudumme myönteisesti parlamentaarisen työryhmän perustamiseen, koska on tärkeätä, että korjausvelan kasvun pysäyttäminen onnistuu pysyvästi. Samoin on tärkeätä edistää digitalisaatiota ja uusia ilmastotavoitteita. Tarvitsemme uudistuksia, vaikka live-malli [selvitys liikenneverkkoyhtiöstä] ei sellaisenaan edennyt. Korjaavia toimenpiteitä pitää tehdä tällä vaalikaudella, Mykkänen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johtamaan työryhmään on Lännen Median tietojen mukaan tulossa yksi edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Sen puheenjohtajana toimii ministeri Berner. Näin ollen ryhmässä olisi enemmistö oppositiolla. Ryhmän on tarkoitus työskennellä noin vuoden ajan.

Uudistukset mahdollisesti voimaan vuoden 2019 alussa

Mykkänen korostaa, että kokoomus haluaa tehdä liikennettä koskevia päätöksiä vuonna 2018.

– Meillä on tärkeätä, että työryhmän linjaukset ehditään tällä vaalikaudella viedä päätöksentekoon. Noin vuosi on silloin looginen lähtökohta työryhmän toimikaudeksi. Paljon pidempi se ei voi olla, Mykkänen arvioi.

Tällöin eduskuntapuolueet kertoisivat uusista liikennettä koskevista esityksistä talvella 2018, jolloin hallitus ehtisi järjestää niistä lausuntokierrokset keväällä 2018 ja antaa sen jälkeen lakiesityksensä liikenteen uudistuksista eduskunnalle syksyllä 2018. Mykkäsen mukaan työryhmässä valmistellut uudistukset voisivat kenties astua voimaan vuoden 2019 alussa.

– Työryhmässä voitaisiin miettiä esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti 12 vuoden liikennesuunnittelun ja tiehankkeissa viiden vuoden siirtomäärärahojen käyttöön ottamista, kun nyt on valitettu, että hankkeet tulevat kalliiksi sen takia, että vuosibudjetointi pysäyttää toimenpiteitä.

– Osa ajatuksista on jo kirjattu kaksi vuotta sitten julkistettuun edellisen vaalikauden parlamentaarisen liikennetyöryhmän mietintöön, joka pitää ottaa yhdeksi pohjaksi uuden parlamentaarisen ryhmän työlle. Hyvä on, jos myös uudet ideat pystytään ottamaan huomioon: esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen ja siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liikenteessä, Mykkänen pohtii alkavaa työtä.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla Mykkänen viittaa esimerkiksi keinoihin edistää sähköautojen määrän kasvua liikenteessä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti viime vuonna Lännen Median haastattelussa, että valtio tukisi sähkökäyttöisten autojen hankintaa 4 000 euron suoralla ostotuella vielä tämän vaalikauden aikana. LM:n tietojen mukaan tätä ajatusta ei ole poistettu vaihtoehtojen joukosta.

Parhaillaan hallitus valmistelee liikennetyöryhmän toimeksiannon muotoilua, johon oppositiopuolueet sen jälkeen ottavat kantaa. Alustavasti opposition edustajat ovat vastanneet hallitukselle, että he ovat valmiita osallistumaan parlamentaariseen liikennevalmisteluun. Asia vahvistetaan oppositiolähteistä.

Parlamentaarisen valmistelun tulokset velvoittavat myös seuraavaa hallitusta

Mykkänen ei halua kommentoida sitä, tulisiko työryhmän käsitellä hallituksen kuoppaamaa Bernerin ajatusta väyläverkon yhtiöittämisestä.

– Tärkeintä on, että parlamentaarisella työryhmällä on selkeät tavoitteet korjausvelan kasvun pysäyttämisestä, digitalisaatiosta ja ilmastotavoitteiden toteuttamisesta. Muilta osin ryhmä lähtisi miettimään ratkaisuja puhtaalta pöydältä. Tämän enempää en halua ottaa toimeksiantoon kantaa, koska muuten lausunnot ohjaavat keskustelua liikaa etukäteen johonkin suuntaan, Mykkänen huomauttaa.

Mykkänen kertoo kokoomuksen kannattavan opposition ottamista mukaan valmisteluun, jotta myös seuraavan vaalikauden hallitus on varmasti sitoutunut toteuttamaan ryhmän tuloksia, joita nykyinen hallitus ei ehtisi saattaa voimaan.

– Kaikki puolueet suurin piirtein jakavat kolmen päätavoitteen – korjausvelan, digitalisaation ja ilmaston – tärkeyden. Silloin on luontevaa, kun keinoista on nyt ollut vaikeata löytää mallia, katsoa asioita laajapohjaisemmin, jotta pitkäjänteisyys toteutuu ja myös seuraava hallitus voi sitoutua ratkaisun kulmakiviin. Tästä syystä näen parlamentaarisella työryhmällä potentiaalia, Mykkänen sanoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic