Uutiset

"Kaikki muut asiantuntijat paitsi ministeriön virkamiehet olivat sitä mieltä, että notifiointi tulisi tehdä"

Oppositio rusikoi sote-uudistuksen valmistelua kovin sanoin heti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosten valmistuttua.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Arja Juvonen (kuvassa vas.) ja Anneli Kiljunen odottavat nyt mielenkiinnolla, mitä perustuslakivaliokunta sanoo mietintöluonnoksista.

Oppositio järjesti heti mietintöluonnosten valmistuttua yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa se arvosteli kovin sanoin sote-uudistuksen valmistelua ja hallituspuolueiden äänin valiokunnassa syntyneitä ratkaisuja.

Anneli Kiljunen (sd.) arvosteli etenkin sitä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kantaa, ettei uudistukselle hankita EU-komission etukäteishyväksyntää.

– Kun valiokunta kuuli asiantuntijoita, niin kaikki muut asiantuntijat paitsi ministeriön virkamiehet olivat sitä mieltä, että notifiointi tulisi tehdä joko vaiheittain tai osittain.

– Nyt sitä ei tehdä. Perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi jää, mitä riskejä se tuo. Seuraamme tätä mielenkiinnolla.

Materaalia keittiön kautta

Kiljusen mukaan uudistuksen valmistelua ja eduskuntakäsittelyä on leimannut voimakas poliittinen ohjaus, minkä takia lainvalmistelu on ollut heikkolaatuista.

– Sote-kokonaisuuden pykälistä on prosessin aikana jouduttu muuttamaan noin 60 prosenttia. Hallitus on tuonut valiokuntaan vastineiden avulla runsaasti ei-julkista materiaalia keittiön kautta ohi eduskunnan.

Arja Juvosen (ps) mukaan lopputulos on arvoitus, kun kapula siirtyy nyt perustuslakivaliokunnalle.

– Uudistuksen epävarmuudet ja riskit eivät ole pienentyneet. Uudistus olisi ollut syytä suunnitella vahvemmin vaiheistetusti niin, että vaiheistus mahdollistaisi vaikutusten uskottavan arvioinnin jälkikäteen sekä mahdollisiin ongelmakohtiin puuttumisen.

– Rahoitusvaje on valtava eivätkä esitetyt siirtymäajat olennaisesti muuta tilannetta. Maakunnilla pitäisi olla liikkumavaraa siinä, missä vaiheessa ne avaavat markkinat yksityiselle sektorille.

Kristiina Salosen (sd.) mukaan asiakassuunnitelma nousi lausunnoissa tärkeään asemaan palvelujen integraation toteuttamisessa. Valiokunta kuitenkin poisti säännökset, joilla se olisi ollut palveluntuottajia sitova.

– Esitykseen ei jää nyt mitään keinoa, jolla voitaisiin huolehtia integraatiosta.

Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan rahoituksen riittävyys on valiokunnan tekemien muutosten jälkeenkin vakava ongelma.

– Hallitus ajaa edelleen terveydenhuoltoon tiukkaa kehysbudjetointia, mikä syrjäyttäisi tarveperusteisen rahoituksen. Sekä KKO että KHO totesivat lausunnoissaan, että sitova budjettirajoite loukkaa perustuslaissa jokaiselle taattua oikeutta riittäviin palveluihin.

– Rahoituksen osalta ei ole myöskään mitään sellaista faktaa, mikä osoittaisi, että uudistuksella saataisiin kolme miljardia euroa säästöjä. Ei ole esitetty mitään keinoja sen saavuttamiseksi.

Myös tietosuoja-ongelmat ovat Pekosen mukaan huolestuttavia.

Anneli Kiljusen mukaan uudistus ei vähennä kansalaisten eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa.

– Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus varantuvat samoin kuin tavoite siitä, että kustannusten kehitystä pitäisi hillitä. Meidän näkemys on, että hallituksen esitys tulee yhteiskunnalle entistäkin kalliimmaksi.

Opposition vaihtoehto

Oppositio kannattaa Anneli Kiljusen mukaan sote-palvelujen kokoamista isommille itsehallinnollisille alueille, joihin valitaan edustajat vaaleilla ja joissa vastataan sekä palvelujen järjestämisestä että tuottamisesta.

– Meidän mielestämme niille ei tule säätää muita tehtäviä. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista ei tule erottaa toisistaan. Palvelut pitäisi pääsääntöisesti tuottaa julkisesti. Yksityiset tuottajat ja järjestöt tukevat näitä palveluja ja niiden saatavuutta.

– Tämä mahdollistaisi aidon integraation, jossa samassa palveluntuotanto-organisaatiossa voi toimia yhdessä perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Hallituksen esityksessä nämä pilkkoutuvat eri organisaatioihin.

– Valinnanvapautta voidaan meidän mielestämme lisätä muun muassa palveluseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla ja hyödyntää ostopalveluja. Emme kannata markkinaehtoista valinnanvapautta vaan hallittua valinnanvapautta, Kiljunen sanoi.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti