Uutiset

Kaikkonen: Suomi ei ole vetämässä joukkoja pois EU:n kriisinhallintaoperaatiosta

EU-maiden puolustusministereiltä saatiin yhteinen toive. Operaatiot jatkuvat, osa typistettynä.
EU:n alaisissa kriisinhallintaoperaatioissa pysytään, ainakin toistaiseksi. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi, että EU-maiden puolustusministerit toivoivat, että jäsenmaat sitoutuvat operaatioihin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Kuva: Mauri Ratilainen
EU:n alaisissa kriisinhallintaoperaatioissa pysytään, ainakin toistaiseksi. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi, että EU-maiden puolustusministerit toivoivat, että jäsenmaat sitoutuvat operaatioihin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Kuva: Mauri Ratilainen

Koronakriisin aikana on pohdittu myös kriisinhallintaoperaatioiden tulevaisuutta ja niiden kestoa.

Asia nousi esille EU-maiden puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa maanantaina.

– Kokouksen keskeinen viesti oli, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta jäsenmaiden toivottiin pysyvän sitoutuneina EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin, eikä joukkoja tulisi vetää pois operaatioista. Näin taataan se, etteivät operaatiot tai henkilöstön turvallisuus vaarannu, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi Lännen Medialle.

Hän jatkaa, että pysymällä sitoutuneena operaatioihin EU lähettää signaalin tuesta myös kolmansille maille.

– Tämän hetken tietojen mukaan Suomi ei aio vetää joukkoja pois operaatioista. EU:n sotilasoperaatiot jatkuvat edelleen tietyn rajoittein. Muun muassa koulutusoperaatioiden kaikki kouluttaminen on keskeytetty ja neuvonanto supistettu minimiin.

Kaikkonen pitää tärkeänä, että heti kun kriisi hellittää, niin operaatiot voivat jälleen toimia täysissä voimissa.

Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä viisi sotilaallista operaatiota. Niistä osa on koulutusoperaatioita.

EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita on menossa 11 kappaletta.

Uusimaa oli esimerkkinä

Kokouksessa tuli esille myös eri maiden puolustusvoimien rooli siviilien tukemisessa.

– Nostin esille sen, että Suomi on ottanut osan valmiuslain pykälistä käyttöön kriisin hoidossa. Tästähän on esimerkkinä Uudenmaan rajojen sulkeminen ja puolustusvoimien antama virka-apu poliisille liikenteen ohjaustehtävissä.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin jäsenmaiden solidaarisuutta ja yhtenäisyyden vahvistamissa.

– Koronaviruksella on vaikutuksia kaikkeen EU:n toimintaan, eikä turvallisuus- ja puolustusyhteistyö ole poikkeus. Toistaiseksi suorat vaikutukset puolustusyhteistyöhön ovat olleet vähäisiä. Kyse on lähinnä joidenkin EU:n puolustusaloitteiden toimeenpanon viivästymisestä.

Emme vielä tiedä, millaisia vaikutuksia pandemialla on neuvotteluihin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja sen sisältämistä puolustusaloitteista.

Uusimmat

Fingerpori

comic