Uutiset

Kainuussa lääkärivaje on 17 prosenttia, kun Keski-Pohjanmaalla lääkärivaje on alle prosentin

Terveyskeskusten lääkärivaje oli viime syksynä 4,8 prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu Suomen 148 terveyskeskuksessa on suurta. Eniten lääkärivajetta on Kainuussa, Itä-Savossa ja Vaasassa. Kainuussa terveyskeskuslääkärin paikoista 17 prosenttia oli täyttämättä, kun Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa kaikki vakanssit oli hoidettu tutkimusajankohtana eli 4. lokakuuta. Keski-Pohjanmaalla lääkärivaje oli 0,9 prosenttia.

Joka viides terveyskeskuslääkäri on sijainen. Lääkäriliiton Lääkäripäivillä torstaina julkistaman Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 -tutkimuksen mukaan sijaisilla hoidettujen lääkärivakanssien osuus terveyskeskuksissa on kasvanut kymmenessä vuodessa huomattavasti.

Vuodesta 2005 viime vuoteen terveyskeskuslääkärien määrä kasvoi 10 prosentilla ja lisäys selittyi sijaisten määrän kasvulla. Kuntien palkkaamien lääkärien määrä pysyi aika lailla ennallaan.

-Tavoiteltava tilanne olisi, että terveyskeskuksissa olisi pitkään olleita, kokeneita ja motivoituneita lääkäreitä, joilla on pitkiä potilassuhteita. Sen vuoksi sijaisten osuuden kasvu on huolestuttava, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Sijaismäärässä ovat mukana jatkokoulutuksessa olevat lääkärit, jotka ovat terveyskeskuksessa vähintään 9 kuukautta.

Hoitoon pääsy parantunut

Ulkoistusten ja ostopalveluiden määrä ei ole kasvanut. 55 terveyskeskuksista oli ulkoistanut joitakin lääkärintehtäviä tai hankkinut niitä ostopalveluna. Eniten ulkoistamisina ja ostopalveluina eli lähes kolmannes lääkärintehtäviä hoidettiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Lääkäriliitto teetti myös kyselyn hoitoon pääsystä. TNS Gallupin tekemä kysely tehtiin syyskuussa väestökyselynä noin 1000 suomalaiselle ja kyselynä terveyskeskusten johtaville lääkäreille, joista kaikki vastasivat. Hoitoon pääsy on kolmen vuoden aikana hieman parantunut. Vuonna 2014 kansalaisista 48 prosenttia näki ongelmia pääsyssä ajanvarausvastaanotolle. Viime syksyn kyselyssä ongelmia näki 41 prosenttia.

Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskän mukaan ongelmia lääkäriin pääsyssä oli erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa.

Ihmisiltä kysyttiin, mitkä seikat vaikuttavat hoitopaikan valintaan. Tärkeimpänä kriteerinä pidettiin sijaintia, sen jälkeen nopeampaa hoitoon pääsyä ja kolmantena hoidon miellettyä laatua.

Sairastuessaan puolet oli hakeutunut ensisijaisesti terveyskeskukseen, runsas kolmannes meni työterveyshuoltoon ja joka kymmenes yksityiselle lääkärille.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic