Uutiset

Kakkostien kehittämis-hankkeelle 41 000 euroa

FORSSAN LEHTI

KANTA-HÄME Hämeen maakuntahallitus hyväksyi maanantaina
VT 2 – suunta kasvulle -hankkeen 41 000 euron rahoitushakemuksen. Hankkeen
toteuttajana on Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy.

Valtatie 2:lle perustetun Helsinki-Forssa-Pori
-liikennekäytävän neuvottelukunnan tavoitteena on yhteysvälin edunvalvonta
ja asian esillä pitäminen. Laajennettaessa ajattelu kehityskäytäväksi,
laajenee myös toimijajoukko sekä tavoitteiden kirjo. Tälle uudenlaiselle
ajattelulle tulee rakentaa runko sekä aikataulutettu toimenpidekaavio, todetaan
päätöksen perusteluissa.
Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on
muodostaa toiminnallinen prosessi elinkeinoelämän toimintaedellytysten
parantamiseksi käytävän vaikutusalueella. Erityisenä tavoitteena on
kasvukäytävän alueen osaamiskärkien elinkeinoelämää tukevan tutkimus- ja
innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä kokeiluympäristön luominen. Hankkeessa
pyritään muodostamaan yhteinen näkemys tavoitteesta sekä käynnistämään
neuvottelut eri tahojen kanssa.

Maakuntahallitus hyväksyi Kestävää kasvua ja työtä
2014-20 -ohjelman kuusi ensimmäistä rahoitushakemusta. Hyväksytyille
hankkeille haettiin Hämeen liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 738
977 euroa.

Yksi hyväksytyistä hankkeista on Hämeen vahvaan
luonnovaraosaamiseen perustuvan valkuaisosaamiskeskuksen rakentaminen.
Keskuksesta odotetaan ratkaisua Hämeen valkuaisomavaraisuuteen. Hankkeen
toteuttajana on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ja
osatoteuttajana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Hankkeelle
haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 213 696 euroa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic