Uutiset

Kannustimet työttömän työntekoon ovat parantuneet – kannustimilla voi olla kuitenkin myös päinvastainen vaikutus

Byrokratian kankeat rattaat ja tiedonkulun ongelmat vaikeuttavat työttömien osa-aikaista työntekoa. Työnteon esteitä pitää edelleen madaltaa. Tätä mieltä on perjantaina julkaistun tutkimuksen perusteella Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusprofessori Tomi Kyyrä.

– Työttömillä ei ole välttämättä tietoa, miten tilapäiset työt vaikuttavat etuuksiin. Osa-aikaisen työn vastaanottaminen saattaa myös johtaa siihen, että työttömyysetuudet maksetaan viiveellä, koska työttömyyskassaan tai Kelaan pitää toimittaa palkkatodistuksia sovitellun päivärahan laskemista varten. Jos perheen talous on tiukoilla, voi olla, ettei tarjottua työtä oteta vastaan maksuviiveiden pelossa, vaikka se olisi taloudellisesti kannattavaa, Kyyrä sanoo Lännen Medialle.

Kyyrän mukaan kannustimet tehdä osa-aikaista tai pätkätyötä työttömyyden aikana ovat kuitenkin aika hyvät.

– 300 euron suojaosa on parantanut kannustimia entisestään, hän sanoo.

Liian suuret kannustimet voivat viedä työhaluja

Taloudelliset kannustimet ovat Kyyrän mielestä hyvät erityisesti ansiosidonnaista päivärahaa saavilla. Huonompi tilanne on työttömillä, jotka saavat työttömyysturvan lisäksi asumis- ja toimeentulotukea. Työtulot leikkaavat työttömyysturvan lisäksi niitäkin.

Kyyrä ei kuitenkaan innostu ajatuksesta, että työttömyysturvan suojaosaa korotettaisiin entisestään.

– Ansioturvan saajien kannustimia ei voi loputtomasti parantaa. Jos osa-aikainen työnteko tehdään työttömälle liian kannattavaksi, ihmiset saattavat hakeutua mieluummin osa-aikaisiin töihin ja nostaa etuuksia kuin hakeutua kokoaikaiseen työskentelyyn.

Kyyrä mainitsee, että monessa maassa ei ole mitään työttömyysturvan suojaosaa ja joissain maissa työttömän jokainen tienaama euro leikkaa työttömyysetuutta eurolla.

VATT:n perjantaina julkaistu tutkimus Työttömyysturvan suojaosa ja työttömyyden aikainen työskentely toteutettiin käyttämällä SISU-mikrosimulointimallia ja laajoja yksilötason rekisteriaineistoja. Aineisto kuvaa työttömyysetuuksia saaneiden kotitalouksien saamia tuloja, etuuksia ja maksamia veroja.

Aineiston ja simuloinnin avulla arvioitiin, kuinka yleisiä kannustinongelmat ovat ja miten suojaosa on vaikuttanut tilapäiseen työntekoon.

Suojaosa lisää työttömien työntekoa

Työttömien tekemät osa-aikaiset työt sekä pätkätyöt ovat lisääntyneet vuodesta 2010 lähtien.
Vuonna 2014 käyttöönotettu työttömyysturvan 300 euron suojaosa on lisännyt työttömien lyhytaikaista työskentelyä. Suojaosan aiheuttama muutos ei ole kuitenkaan merkittävä.
Ennen suojaosan käyttöönottoa työttömän jokainen tienattu euro vähensi työttömyysturvaa 50 sentillä. Suojaosan käyttöönoton jälkeen työtön on saanut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysetuuksia vähennetään.
Vuonna 2015 otettiin käyttöön asumistuen 300 euron suojaosa, mikä on helpottanut asumistukea saavien tilannetta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic