Uutiset

Kansalle kelpaa työllistyvä maahanmuuttaja, kunhan töitä riittää itselle – turvallisuus tärkein arvo

Suomalaiset arvostavat tällä hetkellä eniten turvallisuutta, selviää Pellervon taloustutkimuksen PTT:n torstaina 1. helmikuuta julkaistavasta arvotutkimuksesta. Arvona turvallisuus pitää sisällään terveyden, perheen turvallisuuden, kansallisen turvallisuuden ja yhteiskunnallisen järjestyksen.

-Taustalla on se, että uhat ovat tulleet lähemmäksi ihmisiä. Levottomuudet ja kriisit ovat lisääntyneet Euroopassa, arvioi PTT:n tutkija Suvi Rinta-Kiikka Lännen Medialle.

Kolme vuotta sitten julkaistussa vastaavassa suomalaisessa arvotutkimuksessa tärkein arvo oli universalismi, joka pitää sisällään tasa-arvon, maailmanrauhan, luonnonsuojelun ja suvaitsevaisuuden. Nyt maailmanparantaminen oli pudonnut arvojärjestyksessä neljänneksi. Edellisen kerran asiaa tutki professori Klaus Helkama Suomalaisten arvot -kirjassaan.

Tutkimusten väliin on osunut turvapaikanhakijoiden tulo syksyllä 2015 ja useat terrori-iskut Euroopassa. Turun puukotusisku tapahtui kuitenkin vasta tuoreimman aineiston keräämisen jälkeen elokuussa 2017, joten turvallisuusajattelu on sen jälkeen voinut yhä korostua.

Kantar TNS keräsi kyselyn aineiston internetpaneelilla heinäkuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1 004 suomalaista, jotka ovat 18–79-vuotiaita.

Maahanmuutto jakaa kansan

Maahanmuuttajakysymyksissä suomalaiset jakaantuvat. Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että kuka tahansa on tervetullut Suomeen. Toisaalta toinen puoli ajattelee, että turvapaikanhakijoiden vastaanottamista pitää rajoittaa.

Puolet suomalaisista on myös sitä mieltä, että suomalaiset pitää asettaa etusijalle maahanmuuttajiin nähden työpaikkoja jaettaessa. Niin ikään puolet päästäisi maahan osaamisen perusteella. Neljännes ratkaisisi maahan pääsyn työllistymismahdollisuuksien periaatteella.

Vastauksista voi päätellä, että työtä tekevä maahanmuuttaja on tervetullut, kunhan suomalaisilla itsellään on ensin riittävästi työtä.

Naapuriksi ei haluta rikollista tai päihdeongelmaista

Suomalaiset ovat huolissaan eniten kotimaisten heikko-osaisten asemasta. Maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille ei heru yhtä paljon sympatiaa.

Kuitenkin työtä tekevä maahanmuuttaja nähdään mieluisana naapurina. Turvapaikanhakijakin kelpaa kolmelle neljästä naapuriksi.

Samaa ei voi sanoa alkoholisteista tai rikollisista, jotka naapurustoonsa kelpuuttaisi alle puolet kansasta. Huumeidenkäyttäjän haluaa naapuriin vain joka neljäs.

Suomalaiset arvostavat suvaitsevaisia

Vaikka verkkokeskusteluissa suvaitsevaisia voidaan nimitellä, suomalaiset itse asiassa arvostavat toisessa ihmisessä eniten suvaitsevaisuutta.

Seuraavaksi eniten arvostetaan hyviä tapoja ja vastuuntuntoa. Nämä kolme piirrettä olivat selvästi tärkeimmät.

Kovaa työtä, päättäväisyyttä tai uskonnollisuutta ei juurikaan arvosteta. Tämä on jonkinlainen isku luterilaiselle työmoraalille.

Ylivoimaisesti tärkein asia suomalaisten elämässä on perhe. Seuraavaksi tärkeimpänä pidetään ystäviä. Työ ja ympäristö ovat tärkeitä useimmille.

Uskonto tai politiikka vaikuttaa vain joidenkin kansalaisten elämään. Vain harva pitää niitä todella tärkeinä.

Riittävä ihmisten tapaaminen pitää onnellisena

Tutkimuksessa selvitettiin myös kansalaisten sosiaalista pääomaa. Suomeksi kyse on siitä, kuinka usein tapaa ihmisiä ja kuinka aktiivisesti osallistuu yhteisölliseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tuloksista selvisi, että vain toisinaan sosiaalisten ja hyperaktiivisen innokkaiden suomalaisten välillä ei ollut onnellisuudessa suurta eroa.

Kaksi prosenttia vastaajista sai kuitenkin erittäin matalia lukuja sosiaalisen pääoman analyysissa. Heillä ei ole juuri ystävyyssuhteita tai harrastuksia vapaa-ajalla. Heitä tutkija Suvi Rinta-Kiikka luonnehtii syrjäytymisvaarassa oleviksi.

-Heidän tulevaisuudenuskonsa ja onnellisuutensa on muita vähäisempää. He vastasivat muita enemmän negatiivisesti, hän sanoo.

Tämä vähiten sosiaalisesti aktiivinen ryhmä koostuu enimmäkseen miehistä. Toisin kuin ajattelisi, he käyvät keskimääräistä enemmän töissä. Heissä on hieman keskimääräistä enemmän yksin asuvia. Silti puolet asuu yhdessä puolison kanssa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic