Uutiset

Kansanedustajat olivat täysistunnossa valmiita puuttumaan entisten kollegoidensa sopeutumiseläkkeisiin: "pois kultapossukerhosta"

Moni kansanedustaja oli valmis puuttumaan kollegoidensa sopeutumiseläkkeeseen, ainakin eduskunnassa käydyn täysistuntokeskustelun perusteella. Eduskunta kävi lähetekeskustelun sopeutumiseläkkeen poistamista vaativasta kansalaisaloitteesta torstai-iltana.

Sopeutumiseläke koskee kansanedustajia, jotka ovat aloittaneet eduskunnassa ennen vuotta 2011 ja olleet kansanedustajana vähintään seitsemän vuotta. Vuoden 2011 jälkeen aloittaneet kansanedustajat voivat saada sopeutumisrahaa.

Kansanedustajat keskustelivat siis eläkejärjestelmästä, joka on suunnattu heidän entisille kollegoilleen.

Usea puheenvuoroa pyytänyt edustaja vaati sitä, että pääomatulot otettaisiin huomioon eläkkeen osalta.

Keskustelussa moni edustaja koki, että julkisuudessa on ollut tapauksia, joissa sopeutumiseläkettä on nostettu epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) vaati, että laista tilkittäisiin ”porsaanreiät”.

-On aivan selvää, että tätä järjestelmää on käytetty aiemmin väärin, Heinonen sanoi.

Vastaavasti esittelypuheenvuoron pitänyt Vesa-Matti Saarakkala (sin.) vaati eläkkeen piirissä olevia kansanedustajia ”pois kultapossukerhosta”. Saarakkala kertoi myös itse tehneensä aikanaan asiaa koskevan kansalaisaloitteen.

Hänen mielestään eläke kohtelee kansanedustajia epätasa-arvoisesti esimerkiksi vaalityössä.

-Uskon, että kansalaisaloitteella on hyvät mahdollisuudet mennä läpi, sanoi Saarakkala.

”Aika ja maailma oli aivan toinen”

Sopeutumiseläkkeen historia nousi niin ikään esiin useassa puheenvuorossa. Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) totesi järjestelmän syntyneen 1960-luvulla erityisesti poliittisen vasemmiston suojaksi.

-Aika ja maailma oli aivan toinen. Työttömyysturvaa ei ollut, ja tarkoitus oli kai alun perin suojata muun muassa vasemmiston kansanedustajia, joiden ei odotettu eduskunnassa kapitalisteja moitittuaan saavan mitään töitä ainakaan yksityiseltä sektorilta, Halmeenpää totesi saaden salissa aikaan naurua.

Toisaalta hän myös totesi, että osinkotuloja ei tunnettu silloin, kun asiasta päätettiin. Nykyisin voimassa olevan sopeutumisrahan suuruuteen vaikuttavat pääomatulot.

Ben Zyskowicz (kok.) totesi toivovansa, että asiasta voitaisiin päättää eduskunnassa rakentavasti.

Sali tyhjeni ennen keskustelua

Sopeutumiseläkettä alettiin keskustella eduskunnan suullisen kyselytunnin jälkeen, ja keskustelun alussa moni edustaja poistui salista ilmeisesti valiokunnan kokoukseen.

Kaj Turunen (sin.) huomauttikin keskustelun alkupuolella tyhjästä salista.

-Keskustellaan sitten tällä porukalla, sanoi Turunen.

Vaikka useat edustajat olivat valmiita puuttumaan sopeutumiseläkkeeseen, salissa kuultiin myös ymmärtäviä ja poliitikon työtä puolustavia puheenvuoroja. Joitakuita mietitty se, voiko sopeutumisrahaa koskeva laki vaikuttaa takautuvasti,

Pertti Salolainen (kok.) nosti esiin, että tietyn ikäpolven ministerit eivät saa ministerieläkettä. Salolainen totesi itse kuuluvansa tähän ryhmään ja toivovan asiasta keskustelua.

Stefan Wallin (r.) huomautti, että kansanedustajien työ, työsuhteen laatu ja palkkaus on erilaista kuin monessa muussa työssä, joten etujakaan ei voi täysin rinnastaa muihin palkansaajiin.

Hän ilmoitti, ettei aio nostaa sopeutumiseläkettä, vaikka olisi siihen oikeutettu.

Media sai kuulla osansa

Wallin ja moni muu nosti kriittisesti esiin lehdistön merkityksen sopeutumiseläkkeistä puhuttaessa. Hän totesi, että eduskunnan pitää itse, ilman ulkopuolista painostusta, päättää, muuttaako se sopeutumiseläkejärjestelmää vai ei.

Moni kiitti Wallinin puheenvuoroa illan aikana.

Myös Heli Järvinen (vihr.) kritisoi sitä, että lehdistö nostaa hänestä esiin paljon juttuja kansanedustajien työn eduista.

-En ole ikinä nähnyt juttua ylipitkistä työpäivistä, Järvinen sanoi.

Toisaalta lehdistö sai myös kiitosta yksittäistapauksien nostamisesta esiin.

Sopeutumiseläkkeiden poistamista koskeva kansalaisaloite lähetettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkokäsittelyyn.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic