Uutiset

Kanta-palvelusta kansalaiskysely: Miten sinusta tallennettua tietoa sisältävää palvelua tulisi kehittää?

Kysely on auki 1. tammikuuta 2019 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa kansalaiskyselyn Kanta-palvelujen kehittämisestä. Jokainen voi nyt kertoa kokemuksiaan Kanta-palveluista sekä esittää tarpeita ja ideoita Kanta-palvelujen kehittämiseksi. Kysely on osa laajempaa työtä, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten Kanta-palveluja pitäisi jatkossa kehittää.

Kanta-palvelut löytyvät kanta.fi -sivuilta. Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka kustakin asiakkaasta kirjataan terveydenhuollossa ja apteekeissa, ja tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakanta-palvelussa voi katsella omia tietojaan sekä tehdä reseptin uudistamispyyntöjä ja tehdä tahdonilmauksen. Jos henkilö antaa suostumuksensa, myös häntä hoitavat ammattilaiset näkevät hänen tietonsa. Tavoitteena on, että kun kaikki hoidettavalle määrätyt lääkkeet ja tutkimustulokset ovat hoitoammattilaisten käytössä, päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä.

Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Palvelua voivat käyttää sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat. Kanta-palveluihin kuuluu myös kansallinen, keskitetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon arkisto. Sen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat käyttää hoidossa tarvittavia potilastietoja sekä välittää erilaisia pyyntöjä, todistuksia ja lomakkeita.

Sosiaalipalvelujen asiakastietojen tallentaminen Kanta-palveluihin on käynnissä.

Sähköinen kysely on auki 1. tammikuuta 2019 asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi ja ruotsiksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic