Uutiset

Katowicen ilmastokokous jakaa mielipiteet - EK ja MTK kiittelevät, WWF toivoo enemmän poliittista selkärankaa

Elinkeinoelämän keskusliitto olisi toivonut, että Katowicen kokouksessa olisi edetty päästökaupan kehittämisessä niin, että hiilipäästöille olisi saatu globaalisti "hintalappu". Kuva: SHAHZAIB AKBER

Katowicen ilmastonkokouksen lopputulokset jakavat etujärjestöt ainakin kahteen leiriin.

– Sääntökirjan viitoittamat yhtenäiset pelisäännöt selkiyttävät toimintaympäristöä ja mahdollistavat ilmastobisneksen kasvun sekä tasaisemman pelikentän eri puolilla maailmaa, arvioi EK:n tiedotteessa Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Matti Kahra.

– Puolassa näimme, että osa maista ei edelleenkään ota ilmastonmuutoksen uhkia ihmiskunnalle tarpeeksi vakavasti. Näiltä osin päättäjiltä olisi toivonut huomattavasti enemmän poliittista ja moraalista selkärankaa, sanoo WWF:n tiedotteessa ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Etujärjestöistä maataloustuottajien keskusliitto MTK katsoo, että Katowicessa ei juurikaan päätetty maataloutta koskevista säännöistä.

– Maataloustuottajiin Katowicen kokouksella on vain vähän vaikutusta. Maatalouden merkitys vielä tällä hetkellä on neuvotteluprosessissa vähäinen, toteaa MTK:n tiedotteessa Katowicen kokoukseen osallistunut asiantuntija Jukka Rantala.

 

EK: hiilipäästöille tarvitaan hintalappu

Kaikkia tavoitteita Katowicen kokous ei kuitenkaan saavuttanut. Erityisesti markkinamekanismisääntöjen saaminen olisi ollut tarpeen. Nyt niistä sopiminen siirrettiin ensi vuoden Chilen kokoukseen.

– Oli pettymys, ettei Katowicessa päästy etenemään riittävän päättäväisesti kansainvälisen päästökaupan kehittämisessä. Sitä tarvittaisiin, jotta ilmastopolitiikkaa voitaisiin toteuttaa markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti, arvioi EK:n Matti Kahra.

Kahra seurasi kokousta ja olisi toivonut Katowicessa, että hiilipäästöille saataisiin globaalisti mitattava ”hintalappu”.

EK:n arvion mukaan Katowice oli kuitenkin merkittävä askel kohti maailman maiden ilmastotavoitteiden tehokkaampaa toimeenpanoa.

EK:n mielestä tärkein saavutus oli se, että päästiin sopuun sääntökirjasta, jonka mukaisesti Pariisin sopimuksessa sovittuja ilmastotoimia raportoidaan, seurataan ja todennetaan.

 

WWF: Suomen kiristettävä omia tavoitteitaan

WWF:n mielestä Katowicen kokouksen päätöksissä ei ollut riittävää kunnianhimoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta päätöksillä on kiire, WWF painottaa tiedotteessaan.

WWF:n mielestä tärkeää on, että Suomi kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksesta. Tällä hetkellä Suomen ilmastotavoitteet eivät ole WWF:n mielestä läheskään riittäviä.

– Puolueiden on kiritettävä Suomen ilmastopolitiikkaa nykyistä kunnianhimoisemmaksi, kun ne ensi viikolla käyvät pääministeri Juha Sipilän johdolla pyöreän pöydän keskusteluita. Tulevana EU-puheenjohtajamaana Suomen pitää myös kannustaa muita maita nostamaan sekä kansallisia että EU:n yhteisiä päästövähennystavoitteita. EU:n pitää saavuttaa hiilineutraalius jo vuonna 2040, WWF Suomen ilmastoasiantuntija Mia Rahunen sanoo järjestön kannanotossa.

 

MTK: Suomen turvattava maatalouden sopeutuminen

MTK pitää myönteisenä Katowicen kokouksen antina, että maatalous on vähitellen saamassa suuremman roolin neuvotteluprosessissa.

– Maatalouden tiekartan mukaisesti seuraavan kahden vuoden aikana käydään läpi maatalouteen liittyvät keskeiset asiat, kuten hiilen sitominen maaperään, karjatalouden merkitys, maatalouden sopeutuminen. MTK pitää tärkeänä, että maatalous tunnustetaan osaksi hiilinielua ja että maatalouden käytäntöjä ohjataan kohti ilmastokestävämpiä toimintatapoja, todetaan järjestön tiedotteessa.

MTK vaatii, että Suomessa hallituksen on turvattava maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset riittävillä sopeutumistoimilla.

– Kattavat sopeutumistoimenpiteet ovat keskeinen osa kansainvälistä ilmastosopimusta. Myös mittausta pitää kehittää. On kaikkien etu, että saamme vahvan yhteisen sääntökirjan, jotta voimme raportoida ilmastotekomme läpinäkyvästi ja samoilla laskentasäännöillä, tiedeperustaisesti ja mahdollisimman kattavasti eri sektoreilta, todetaan MTK:n tiedotteessa.

 

 

Fingerpori

comic