Uutiset

Kaveritoiveet pinnassaJokioisten koulukeskustelussa

JAAKKO LEINONEN

FORSSAN LEHTI

FORSSA Jokioisilla on ryhdytty panemaan täytäntöön
kunnanvaltuuston vuoden 2009 päätöstä kouluverkon uudistamiseksi Paanan
koulun laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuessa kesällä 2015. Eilen Paanan
koulun uusi auditorio täyttyi kouluverkon tulevaisuudesta kiinnostuneista
vanhemmista.

Päällimmäisenä huolenaiheena vanhemmilla oli se,
kuinka oppilaiden nykyisille kaveruussuhteille käy muutoksessa. Kalakosken ja
Vaulammin koululta siirtyy Miinan ja Paanan koululle ensi elokuussa noin 70
oppilasta 2–6 luokille.
Sivistystoimenjohtajan, Paanan koulun rehtorin
Jari Sillanpään mukaan luokat muodostetaan huomioidaan niin
kyläkouluista siirtyvät oppilaat kuin Miinan ja Paanan koulujen luokkien
nykyinen rakenne. Sillanpää korosti yhdenvertaisuuden periaatteen merkitystä.
Hänen mukaansa oppilaiden kaverisuhteilla on merkitystä. Samalla hän korosti
vanhempien tuen tärkeyttä oppilaiden valmistautuessa muuttamaan koulua ja
saadessa uuden opettajan ja uusia koulukavereita. Tukevat signaalit ovat
tärkeitä.
–-Tämä on murrosvaihe. Yksikään luokka Jokioisilla ei
säily nykyisellään. 20:stä oppilaasta 15 oppilasta voi jäädä samaan
luokkaan. Yleensä muutosta tulee keskimääräistä enemmän. Toiveita
pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, Sillanpää
sanoo.
Sillanpää sanoo koulutuslautakunnan tekevän päätöksensä
oppilaaksiottoalueista tammikuussa ja päätöksen oppilaiden lähikouluista
tammi-helmikuun aikana. Se, mihin kouluun oppilas lopulta sijoittuu varmentuu
viimeistään huhtikuussa, kun oppilaat pääsevät tutustumaan kouluihinsa,
luokkiinsa ja opettajiinsa. Kuuman koulun oppilaaksiottoalueen rajaa ei olla
valuttamassa mittavasti etelään.
Yhdessä puheenvuorossa oppilaiden
kerrotaan pikemminkin pääsevän kuin joutuvan Paanan koululle, koska
uudistuneessa koulussa on oppilaiden käytössä säkkituolit.
Huolta
vanhemmissa aiheutti myös välitunnit. Sillanpään mukaan 12- ja 16- vuotiaat
oppilaat voivat olla hyvin samaan aikaan välitunnilla. Välituntien
porrastaminen olisi vaikeaa koulun lukujärjestyksen takiakin.

Tapio Tuomela

Noin 90 lasten vanhempaa saapui Paanan koululle
keskustelemaan kouluverkon toteutuksen käytännön toimista ensi kevään
aikana. Uudessa asennossa kouluverkko aloittaa ensi elokuussa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic