Uutiset

Kehityspäällikköpäätös takaisin valtuustoon

PETRI OJANEN

FORSSAN LEHTI

FORSSA Kehittämiskeskuksen elinkeinotoimintojen siirto
Forssan kaupungille takkuaa. Forssan kaupunginvaltuusto joutuu puutteellisen
tiedonkulun vuoksi palaamaan kehityspäällikön viran perustamispäätökseen,
kun valtuuston viimeksi vahvistama kehityspäällikön kelpoisuusvaatimus
soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta estää kaupunkia velvoittavien
liikkeenluovutussäännösten noudattamisen.

Työsopimuslain mukaan kehittämis- ja hanketoiminnan
siirtämisessä kaupungin toiminnaksi on kyse yrityksen toiminnallisen osan
luovuttamisesta uudelle työnantajalle. Kaupungin on tällöin otettava
luovutettavan osan työntekijät palvelukseensa.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto
kumoaa viime kokouksessaan tekemänsä edellisen kehityspäällikön viran
perustamispäätöksen ja perustaa 1.1.2015 alkaen uuteen
kaupunkikehitysyksikköön kehityspäällikön viran, jonka
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi
opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta elinkeinojen kehittämistoiminnasta ja
yritysneuvonnasta.

Kaupunginhallitus ehdottaa samalla, että valtuusto
hyväksyy kaupungin luovutuksensaajana ottavan vuodenvaihteessa vastaan ilman
julkista hakumenettelyä kehityspäällikön virkaan Forssan Seudun
Kehittämiskeskus Oy:n kehitysjohtajan Hannu-Heikki Saarisen ja
viestintäsihteerin toimeen kehittämiskeskuksen viestintä- ja
markkinointisihteerin Heidi Cavénin.
Liikkeenluovutussäännösten
velvoitteiden yksityiskohtia ei ollut selostettu kaupunginvaltuuston 10.11.
kokouksen esityslistalla. Kaupunginhallituksen silloisessa ehdotuksessa
kehityspäällikön kelpoisuusvaatimuksena oli mainittu soveltuva
ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.
Valtuustoryhmien puheenjohtajat olivat sopineet kehityspäällikön
koulutusvaatimuksen muuttamisesta ennen valtuuston päätöksentekoa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic