Uutiset

Kelalta jyrkkä arvio: Soten valinnanvapauden aikataulu on mahdoton – hätäily johtaisi virheisiin

Helsinki, Lännen Media

Kelan johto arvioi, että sote-uudistuksen valinnanvapauden toteuttaminen jo vuoden 2019 alusta lähtien on mahdotonta.

Hallituksen lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa lähdetään siitä, että laaja valinnanvapaus astuisi perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa voimaan vuonna 2019.

Muutosjohtaja

Marjukka Turunen

esittelee tiistaina Kelan valtuutettujen yleiskokouksessa Kelan johdon ja asiantuntijoiden näkemykset valinnanvapautta koskevasta hallituksen lakiluonnoksesta.

– Lain toimeenpanoaikataulu on tällä mallilla mahdoton, Kelan valtuutetuille annetussa materiaalissa todetaan.

– Uudistuksessa olisi hyvä edetä vaiheittain ja askel kerrallaan. Näin korjausliikkeitä olisi mahdollista tehdä pienemmillä kustannuksilla, ja tällöin myös muutosten vaikutukset nähdään selvemmin, Kela arvioi.

Kela jätti tiistaina myös sosiaali- ja terveysministeriölle virallisen lausuntonsa valinnanvapaudesta.

Aikataulun haasteellisuus

syntyy Kelan lausunnon mukaan muun muassa siitä, että puolessatoista vuodessa pitäisi toteuttaa laajat valtakunnalliset, maakunnalliset, kunnalliset ja sairaanhoitopiirikohtaiset muutokset organisaatioihin, hallintoon ja tietojärjestelmiin.

– Esimerkiksi Kelan rakentama toimeentulotuen järjestelmäkokonaisuus, joka sisälsi useita eri järjestelmiä, palveluita sekä integraatiota muihin järjestelmiin pitkälti yhden toimijan sisällä, kesti 2,5 vuotta. Sote-uudistuksen tuomat järjestelmämuutokset kuntiin, maakuntiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon muille toimijoille ovat mittaluokaltaan huomattavasti laajemmat, Kela perustelee sitä, miksi valinnanvapaudelle kaavailtu aikataulu on viraston mielestä mahdoton.

Julkiset sote-palvelut pitäisi yhtiöittää puolessatoista vuodessa, mikä jo yksistään olisi valtava uudistus.

Lainsäädäntöä ei vielä ole edes olemassa, eikä puolitoista vuotta Kelan lausunnon perusteella riitä mitenkään lakien säätämiseen ja käytännön toimeenpanoon.

– Liiallinen kiire aiheuttaa hätäisiä päätöksiä, ja todennäköisesti moni ratkaisu joudutaan tekemään uudestaan, Kela varoittaa kiirehtimisestä valinnanvapauden toteuttamisessa.

”Siirtymäajat ja vaiheittainen toteuttaminen olisivat tarpeen”

Kelan valtuuston jäsenet ovat poliitikkoja, joten Kelan johdon ja asiantuntijoiden arvio aikataulun epärealistisuudesta tavoittaa myös heidän kauttaan sekä maan hallituksen että opposition.

– Jonkinlaiset siirtymäajat ja vaiheittainen toteuttaminen olisivat tarpeen, muutosjohtaja Turunen sanoo Lännen Medialle.

Kun perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät vuodenvaihteessa Kelan vastuulle, virastossa havahduttiin siihen, että kuntien tietojärjestelmistä ei ollutkaan helposti saatavilla tietoja sosiaalitoimistojen asiakkaiden elämäntilanteista.

Kela varoittaa nyt hallitusta siitä, että liika kiirehtiminen saattaa johtaa valtavaan kaaokseen, elleivät tietojärjestelmät ole valmiina. Puolitoista vuotta on Kelan lausunnon perusteella liian lyhyt aika uusien ja yhtenäisten tietojärjestelmien rakentamiseen.

– Maakuntauudistuksen toteutuminen ja laajan valinnanvapauden tavoitteen saavuttaminen edellyttävät nykyistä merkittävästi sujuvampaa ja laajamittaisempaa tiedon liikkumista eri toimijoiden välillä. Tiedon saamista ja luovuttamista sekä tietosuojaa säädellään laajasti eri puolilla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöissä. Säännökset eivät mahdollista esimerkiksi tiedon liikkumista joustavasti yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä, Kela huomauttaa lausunnossaan.

Turunen arvioi, että sote-uudistuksen tavoitteet jäävät merkittäviltä osin toteutumatta, jos lainsäädännöstä ei poisteta esteitä siirtää tietoja nopeasti eri toimijoiden välillä. Erityinen ongelma liittyy tällä hetkellä esimerkiksi siihen, että Kela ei saa luovuttaa ihmisten tietoja yksityisille palveluntarjoajille ilman asiakkaiden kirjallista suostumusta.

Sote-uudistus ei

lisää työn tuottavuutta, jos yksityisten ja julkisten palveluntuottajien työntekijöiden työajasta merkittävä osa kuluu asiakkaiden aiemman hoito- ja tukihistorian hankkimiseen.

Kela ehdottaa, että palveluntuottajat tuottaisivat sovitusti samansisältöiset asiakastiedot tietyssä ajassa siten, että ne olisivat laajamittaisesti hyödynnettävissä tiedonhallintapalvelujen kautta.

Kelan sote-lausunnolla on paljon painoarvoa, koska maakuntien palveluntuottajille maksamat korvaukset ohjataan todennäköisesti kulkemaan Kelan kautta.

Kelalta löytyy myös tietoja kaikista suomalaisista, joten sen tietojärjestelmien pohjalta olisi mahdollista rakentaa sotea varten kaikille yhteinen tiedonhallintapalvelu.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic