Uutiset

Keräyslupa puutiaistutkimuksen puolesta syynätään uudelleen – poliisi torppasi aiemmin

Poliisihallitus joutuu uudestaan päättämään Turun Yliopistosäätiön rahankeräysluvasta, jolla on tarkoitus hankkia varoja Turun yliopiston ylläpitämän Saaristomeren tutkimuslaitoksen puutiaistutkimuksen tukemiseen.

Poliisihallitus päätti aiemmin hylätä yliopiston tukisäätiön hakemuksen, koska hakemuksen ei katsottu olevan rahankeräyslain mukainen. Poliisihallituksen tulkinnan mukaan ongelmallista oli se, että hakijana oli tässä tapauksessa säätiö eikä suoraan yliopisto. Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tosin avustaa vain Turun yliopistoa.

Hallinto-oikeus kumosi poliisihallituksen päätöksen ja velvoittaa sen käsittelemään asiaa uudelleen. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus toteaa, että rahankeräyslupahakemusta tulisi arvioida sen mukaan, täyttikö se rahankeräyslaissa säädetyt edellytykset luvan saamiseksi. Yksi näistä edellytyksistä on, että keräystarkoitus on laissa säädetyn mukainen. Tuon pykälän mukaan varoja saadaan rahankeräyksellä hankkia yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.

Rahankeräyslain mukaan varoja voidaan siis hankkia keräyksellä yleishyödylliseen toimintaan. Yliopistolla on oikeus tehdä keräyksiä varojen hankkimiseksi yliopistolain mukaisiin tehtäviin. Näitä tehtäviä ovat lain mukaan vapaan tutkimuksen, tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistäminen sekä ylimmän opetuksen antaminen ja opiskelijoiden kasvatus palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Turun Yliopistosäätiö haki rahankeräyslupaa Saaristomeren tutkimuslaitoksen harjoittaman puutiaistutkimuksen ja merentutkimuksen tukemiseen vuosien 2016–2019 aikana. Tutkimusta tehdään Seilin saarella, jossa sijaitsee yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos.

Varat on ollut tarkoitus kerätä säätiön Seili-rahaston erilliselle pankkitilille.

-Puutiaisprojektin tutkimusryhmä on saanut kerättyä noin 20 000 puutiaisyksilöä käsittävän aineiston, jota tutkii kolme väitöskirjatyöntekijää eri säätiöiden ja laitosten rahoituksella. Palkkojen lisäksi tutkimus tarvitsee myös kipeästi aineita, laitteita ja tarvikkeita, säätiön selvityksessä todetaan.

Keräys on aiottu kohdentaa erityisesti Seilin saarella ja muualla Saaristomerellä liikkuville.

-Toivottavasti saamme poliisihallitukselta myönteisen päätöksen talven aikana. Siten voisimme aloittaa keräyksen keväällä. Viime kesä meni keräyksen osalta ohi. Se on kyllä ihmeellinen juttu, ettei lupaa heti saatu. Turun Yliopistosäätiön ainoa juttu on yliopiston tukeminen, säätiön asiamies Pekka Kanervisto kertoo.

Asiasanat

Fingerpori

comic