Uutiset

Keski-Pohjanmaan litium-kaivos sai ympäristöluvan

Kaivosyhtiö Keliber aikoo tuottaa noin kolme prosenttia maailman litiumista, kun yhtiön toiminta alueella alkaa. Litiumia tarvitaan muun muassa sähköautojen akkuihin.
Keliber ei pelkää Syväjärven louhoksen aiheuttavan ympäristövaikutuksia, koska malmi ei sisällä raskasmetalleja, eikä siinä ole sulfideja, jotka tuottaisivat happamia kaivosvesiä. Kuvassa toimitusjohtaja Pertti Lamberg. Kuva: Slotte Clas-Olav

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi keskiviikkona ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen Syväjärven avolouhoksen ympäristöluvan sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen kuivattamisen vesiluvan.

Syväjärven kaivosalue sijaitsee Keski-Pohjanmaalla pääosin Kokkolan ja osittain Kaustisen alueella.

Kaivosyhtiö Keliberin on tarkoitus louhia Syväjärven louhokselta vuosittain 540 000 tonnia litiumpitoista spodumeenipegmatiittimalmia.

Myönnettyyn lupaan kuuluu malmin ja sivukiven louhinta, sivukiven läjitys sivukivialueelle, kaivostoiminnan käynnistämiseen tarvittavat rakentamistoimenpiteet ja louhosalueella sijaitsevien Syväjärven ja Heinäjärven määräaikainen kuivattaminen.

– Tämä on tärkeä askel, aiemmin myönnetyn Syväjärven kaivosluvan ohella, kohti toiminnan aloittamista. Jatkamme tulevan toimintamme suunnittelua sekä muiden keskeisten lupaprosessiemme valmistelua, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg yhtiön tiedotteessa. .

Ympäristölupa sisältää päästöjen lisäksi melun ja ympäristövaikutusten seurannan. Melua aiheuttavat työt tapahtuvat arkisin 07–22, poikkeustapauksissa myös viikonloppuisin.

Keliberin pitää kaivostoiminnan päätyttyä sulkea ja maisemoida louhos ja sivukivikasat.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikön lausunnon mukaan hankkeen ympäristö- ja vesiluville ei ollut luontoarvoista johtuvaa estettä, ja hanketta varten oli tehty myös riittävät selvitykset.

Ympäristölupapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Louhinta käyntiin parin vuoden sisällä

Keliberillä on Syväjärvelle jo lainvoimainen kaivoslupa. Seuraavaksi se tarvitsee Kalaveden rikastamon ympäristölupaan päivityksen.

Kaivos työllistäisi Kaustisella arviolta 130–150 henkeä suoraan, ja välillisesti koko Keski-Pohjanmaan alueella jopa 500 henkeä. Varsinaisen litiumkemiantehtaansa Keliber sijoittaa Kokkolan suurteollisuusalueelle.

Yritys aikoo tehdä lähivuosina yhteensä yli 200 miljoonan euron investoinnit.

Keliber on kertonut tuottavansa noin kolme prosenttia maailman litiumista, kun yhtiön toiminta alkaa.

Litiumin kysyntä on rajussa kasvussa, koska sitä tarvitaan sähköautojen akkujen lisäksi myös esimerkiksi uusiutuvan energian varastoinnissa ja mobiililaitteissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic