Uutiset

Keskusrikospoliisille moitteet salassa pidettävien tietojen antamisesta Helsingin kaupungille – kyse oli kiinteistön vuokraajien kytköksistä moottoripyöräkerhoon

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee kahta keskusrikospoliisin poliisimiestä salassa pidettävien tietojen antamisesta.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee kahta keskusrikospoliisin poliisimiestä salassa pidettävien tietojen antamisesta Helsingin kaupungille.

Tapauksessa on kyse Helsingin kaupungin poliisilta pyytämästä tiedosta, oliko erään kiinteistön suunniteltuun vuokraukseen liittyvillä yhtiöillä kytköksiä Bandidos-moottoripyöräkerhoon.

Keskusrikospoliisi antoi asiassa lausunnon, jossa yhtiöiden nimeltä mainittujen vastuuhenkilöiden kerrottiin olevan tuon kerhon jäseniä. Kaupunki ilmoitti tähän lausuntoon viitaten vuokrausta aikoneelle taholle, että asiassa erittäin todennäköisesti tulisi kielteinen päätös.

Oikeusasiamiehen mukaan henkilön jäsenyys kyseisessä kerhossa oli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun julkisuuslain mukaan salassa pidettävä tieto.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten välillä voi luovuttaa salassa pidettävää tietoa vain, jos tästä on laissa erikseen säädetty. Tällaista säännöstä ei tässä tapauksessa ollut.

Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tavoite torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ei oikeusasiamiehen mukaan oikeuttanut menettelyä, koska salassa pidettävien tietojen luovuttamisen toiselle viranomaiselle tulee perustua lakiin.

Poliisihallitus oli asian oikeudellisessa arvioinnissa samoilla linjoilla kuin oikeusasiamies.

Rikostorjunta on erittäin tärkeää

Oikeusasiamiehen mielestä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on erittäin tärkeää.

– Kuitenkaan se, että poliisilla on lain mukaan tällainen tehtävä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä motiivi, ei vielä sellaisenaan oikeuta luovuttamaan toiselle viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja, tiedotteessa todetaan.

Järjestäytyneenkin rikollisuuden torjunta voi tapahtua vain lain sallimin tavoin.

Saaduissa lausunnoissa katsottiin, että tämäntyyppiselle tietojen luovutukselle on tarvetta.

Oikeusasiamies sanoo, että jos nykyinen lainsäädäntö ei Poliisihallituksen mukaan tarjoa riittävästi keinoja järjestäytyneen rikollisuuden niin sanottuun hallinnolliseen torjuntaan, se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic