Uutiset

Keskusta haluaa hoitajamitoituksen lakiin

Perhevapaauudistukseen tukku uusia ehdotuksia, mutta tarkkoja kuukausimääriä ei linjata.
Perhe- ja peruspalveluministeri Kuva: Joel Maisalmi

Keskusta on valmis nostamaan hoitajamitoitusta.

– Henkilöstön vähimmäismitoitus vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä on oltava vähintään 0,7 hoidettavaa kohden. Linjaus pitää kirjata osaksi vanhuspalvelulakia, keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kertoo.

Vaatimus mitoituksesta sisältyy puolueen tuoreeseen perhepoliittisen linjaukseen. Tällä hetkellä vähimmäismitoituksesta on kirjattu lakiin vain suositus.

Aikoinaan Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa vuonna 2012 sdp halusi lakiin sitovan mitoituksen, mutta kokoomus oli toista mieltä.

Asiasta käytiin silloin kiivasta keskustelua.

Laajaa hyväksyntää

Henkilömitoitus syöksähti uudelleen pintaan, kun Esperi Caren räikeät epäkohdat tulivat julkisuuteen viikko sitten.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi aiemmin tällä viikolla, ettei hän pidä hoitajamitoituksen velvoittavuutta tarpeellisena. Hän ei usko, että mitoituksen kirjaaminen lakiin toisi oikeaa tulosta.

Keskiviikkona oppositiopuolueet päättivät tehdä vanhushoivan tilasta välikysymyksen.

Opposition ryhmänjohtajat kuulivat hoitoalan ammattijärjestöjen edustajia, jotka olivat sitä mieltä, että hoitajamitoitus pitää saada lakiin.

Tätä mieltä olivat myös oppositiojohtajat. He eivät tosin linjanneet tasoa, jolle mitoitus pitäisi nostaa.

Siniset mukaan

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) kertoi torstaina, että siniset ovat valmiita kirjaamaan hoitajamitoituksen lakiin.

– Pitää kuitenkin muistaa, etteivät ongelmat ratkea, ellei työvuorossa ole tarpeeksi hoitajia. Vanhusten hoidon tarve vaihtelee jopa päivittäin. Koko henkilöstön lakisääteinen mitoitus ei auta, jos vuorossa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa.

Muksusta mummuun

Keskustan tuore linjaus ei keskity vain lapsiperheisiin, vaan se sisältää koko elinkaaren, muksuista mummuun, vauvasta vaariin -periaatteella.

Istuva hallitus yritti jo viedä läpi perhevapaauudistusta, mutta tuloksetta. Keskustan esittelemä malli olisi tuolloin vaatinut lisärahaa.

Mallia on nyt hiottu, mutta siinä ei ehdoteta tiukkoja kuukausirajoja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Anneli Saarikko (kesk.) sanoo, että hän on jo pudonnut kärryiltä yrittäessään selvittää, mitä kuukausimäärää kukin puolue kannattaa.

– Oleellisempaa on saada tietoon, mitkä ovat puolueiden perusperiaatteet uudistuksessa. Meillä se tarkoittaa joustavuutta ja isien osuuden pidentämistä. Oikeus kotihoidon tukeen säilyisi kolmeen ikävuoteen saakka. Lisäksi esitämme, että nykyisen ansiosidonnaisen kausi pitenisi, eli vanhempi voisi olla kotona paremmilla euroilla.

Ministeri tähdentää, että malli ei ole työllisyysuudistus, vaan uudistus, joka tähtää perheen valitsemiin joustoihin, ja lapsen kanssa vietettävään aikaan.

Osa-aikatyötä lisää

Keskiössä ovat monimuotoiset perheet.

– Uudistuksen pitää kohdella tasa-arvoisesti kaikkia perheitä. Osa-aikaisesta työstä pienten lasten vanhemmille koulupolun alkuvuosiin asti on tehtävä subjektiivinen oikeus.

Samalla perheiden mahdollisuutta käyttää joustavaa ja osittaista hoitorahaa pitäisi lisätä.

Saarikko korostaa, että jatkossa tarvitaan kolmikantainen yhteinen tavoite siitä, että perhevapaisiin satsataan lisärahaa noin 200 miljoonaa euroa.

Kaikki raha ei ole valtiolta pois, vaan sitä jakaantuu työtulovakuutuksen kautta työnantajille ja työntekijöille.

Kynnyskysymys

Kokoomukselle perhevapaauudistuksen toteuttaminen on kynnyskysymys. Se oli valmis viemään uudistuksen läpi jo tällä hallituskaudella.

Kokoomuksen mallissa äidille varataan kuukauden odotusraha ennen lapsen syntymää. Lisäksi molemmille vanhemmille varattaisiin yhtä pitkät osuudet. Näin kannustetaan isiä jäämään perhevapaalle nykyistä enemmän.

Tämän lisäksi osan perhevapaita perhe voisi jatkossakin jakaa vanhempien kesken parhaaksi katsomallaan tavalla.

Joustoa tässäkin

Sdp:n mallissa kummallekin vanhemmalle halutaan niin ikään antaa taloudelliset mahdollisuudet lapsen hoitamiseen. Molemmilla vanhemmilla olisi oikeus kolmen kuukauden ansiosidonnaiseen vapaaseen. Tätä kolmen kuukauden oikeutta ansiosidonnaiseen ei voi siirtää toiselle vanhemmalle.

Kuuden kuukauden osuus ansiosidonnaisesta vapaasta on mahdollista jakaa perheen itse valitsemalla tavalla vanhempien kesken. Ansiosidonnaista osuutta vapaasta on mahdollista käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.

Viidestä venytään kuuteen

Vihreiden mallissa puhutaan kolmesta viiden kuukauden jaksosta, jotka ajan myötä on tarkoitus venyttää kuuden kuukauden jaksoiksi.

Mallissa raskausrahaa annettaisiin viisi kuukautta synnyttäneelle.

Ansiosidonnaista vanhempainrahaa jaettaisiin 15 kuukautta vanhempien kesken. Tästä viisi kuukautta olisi isälle ja viisi kuukautta äidille korvamerkittyä vapaata. Viisi kuukautta olisi jaettavissa vanhempien kesken.

Fingerpori

comic