Uutiset

KHO linjaa: laiton päätös saamelaiskäräjävaaleista, vaaliluettelosta poistetut henkilöt on palautettava

Saamelaiskäräjävaaleissa on äänioikeutettuna noin 6 000 ihmistä. Yhteensä saamelaiskäräjien mukaan Suomessa on noin 10 000 saamelaista. KHO:n päätökset koskevat alle 100 henkilöä. Kuva: Jussi Leinonen / Arkisto
Saamelaiskäräjävaaleissa on äänioikeutettuna noin 6 000 ihmistä. Yhteensä saamelaiskäräjien mukaan Suomessa on noin 10 000 saamelaista. KHO:n päätökset koskevat alle 100 henkilöä. Kuva: Jussi Leinonen / Arkisto

Saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelosta poistetut henkilöt on palautettava vaaliluetteloon, linjaa Korkein hallinto-oikeus eli KHO.

KHO on torstaina hyväksynyt valituksia, joissa käsitellään saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksiä poistaa vaaliluettelosta yli 90 KHO:n lisäämää henkilöä.

YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea siitä, että KHO:n vastoin vaalilautakunnan tahtoa tekemät lisäykset rikkovat saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

– Henkilöiden vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on vuosina 2011 ja 2015 ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tuomioistuimen päätöstä ei korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan voi ohittaa itseoikaisulla, KHO linjaa.

Saamelaiskäräjät eli saamelaisten eduskunta on saamelaisten korkein itsehallintoelin. Käräjille valitaan neljän vuoden välein 21 jäsentä ja 4 varajäsentä vaaleilla, joihin haetaan ääni- ja ehdolleasettumisoikeutta erikseen niin sanotun vaaliluettelon kautta.

Saamelaiskäräjät eivät hyväksy kaikkia luetteloon hakeutuvia. Julkisessa keskustelussa vaaliluetteloon hyväksyminen rinnastetaan usein saamelaiseksi tunnustamiseen.

Istuvan poliitikon äänioikeus olisi poistunut

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi kertoi viime viikolla Lännen Medialle, että poistopäätöksellä vaaliluettelo saatettiin lailliseen tilaan kansainvälisen oikeuden näkökulmasta.

Hän perusteli lautakunnan päätöstä saamelaiskäräjälain pykälällä itseoikaisusta, jota on hänen mukaansa käytetty aiemminkin.

KHO luonnehtii saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöstä kyseenalaiseksi ja kertoo tiedotteessaan, ettei päätöstä lain mukaan olisi saanut lainkaan tehdä.

Poistettujen henkilöiden joukossa oli muiden muassa saamelaiskäräjien nykyinen jäsen Kari Kyrö, joka olisi päätöksen myötä menettänyt oikeutensa äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa.

KHO:n mukaan itseoikaisupykälällä tarkoitetaan teknisluonteisesta tai ilmeistä virhettä, josta sen mukaan ei ole kysymys nykytilanteessa. KHO vetoaa päätöksen perusteluissa hallituksen esitykseen laiksi saamelaiskäräjien muuttamisesta.

– Vaalilautakunnan päätös on kumottava ja poistettava, KHO:n ratkaisussa todetaan.

Vaaleja toivottiin aiemmin lykättäväksi

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on aiemmin pidättäytynyt ottamasta kantaa vaalilautakunnan päätökseen.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen toivoi keskiviikkona Ylen haastattelussa dialogia Suomen valtion ja saamelaiskäräjien välillä.

– Tässä ei nyt todellakaan pitäisi tulla valtiovallalta jyrää, vaan että saamelaiskäräjien kanssa neuvoteltaisiin. Se voisi johtaa siihen, että vaaleja tulisi lykätä, vaikka se olisikin käytännössä vaikeaa.

Vielä heinäkuussa saamelaiskäräjät pyysivät hallitusta siirtämään vaaleja kahden vuoden päähän, jotta saamelaiskäräjälakia voitaisiin muuttaa ennen vaaleja. Saamelaiskäräjien kuvaus vaaliluetteloon hyväksyttävistä henkilöistä vastaa saamelaiskäräjälain määritelmää saamelaisesta.

Vaatimuksesta kuitenkin kieltäydyttiin, sillä siirtäminen ei oikeusministeriön mukaan ollut enää mahdollista aikataulusyistä.

KHO hylkäsi käräjävaalien aiemman poistopyynnön

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös poistaa vastoin sen tahtoa lisätyt henkilöt vaaliluettelosta tuli julkisuuteen viime viikolla kansanedustaja Mikko Kärnän aloitteesta. Kärnä vaati rahoituksen poistamista saamelaiskäräjiltä toistaiseksi ja jätti toiminnasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle sekä valituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Suomen on pitänyt raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle heinäkuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin se on huomautuksen jälkeen ryhtynyt. KHO hylkäsi heinäkuun alussa saamelaiskäräjien hakemuksen, jossa vaadittiin käräjien kertaalleen hylkäämien henkilöiden poistamista vaaliluettelosta.

Vaalilautakunnan päätöksen mukaan vastuu vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien tahtoa hyväksyttyjen henkilöiden poistamisesta olisi kuulunut valtiolle:

”Oikeustilan korjaaminen olisi YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen mukaan ollut Suomen valtion velvollisuus joko lainsäädäntötoimin tai KHO:n omalla purkupäätöksellä. Kun näin ei ole tapahtunut, saamelaiskäräjien vaalilautakunnan velvollisuutena on oman toimivaltansa alalla turvattava lain ja ihmisoikeuksien noudattaminen.”

Saamelaiset ovat ainoa EU-maiden alueella tunnustettu alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisia asuu noin 10 000, ja maassa puhutaan pohjois-, inarin- ja koltansaamen kieliä. Lisäksi saamelaisia asuu Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

30.3.2020