Uutiset

Kiinnostus yhteiskäyttöautoihin on vielä vähäistä: "Auto on minulle yhtä henkilökohtainen kuin puhelimenikin”

Yhteiskäyttöautot kiinnostavat vasta pientä osaa suomalaisista. Tämä selviää öljynjalostusyhtiö Nesteen toteuttamasta kyselystä, johon vastasi vajaa 300 yhtiön autoilijapaneelin jäsentä.

Kyselyn mukaan yhteiskäyttöautot kiinnostavat 15 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista. Suuri enemmistö eli 63 prosenttia ei ole lainkaan löytänyt yhteiskäyttöautoja, kun taas 17 prosenttia vastanneista ei osaa määritellä kantaansa niihin.

Ekologisuus kiinnostaa

Esteiksi yhteiskäyttöautojen käytölle nähdään muun muassa epävarmuus autojen saatavuudesta ja niiden siisteydestä.

Toiset kertovat, etteivät olosuhteet maaseudulla sovi auton yhteiskäyttöön: “Mistä täällä maalla voisi autoa lainata, ei niin mistään”, kuten eräs kyselyyn vastanneista kertoo.

Oman auton omistaminen koetaan myös sukupolvikysymykseksi tai henkilökohtaiseksi valinnaksi: “Olen sitä ikäpolvea, jolle auton omistaminen on eri asia kuin nuorille henkilöille” ja “Auto on minulle yhtä henkilökohtainen kuin puhelimenikin”.

Yhteiskäyttöautoista kiinnostuneet arvostavat ekologisia arvoja ja sitä, ettei omaan autoon tarvitsisi sitoa paljon pääomaa. Useimmat heistä kuitenkin odottavat hintojen alenemista ja saatavuuden paranemista: “Tietyissä tilanteissa se voi olla hyvinkin kätevä tapa. Hinnat ovat tosin liian korkeita satunnaiseen käyttöön” tai “Mikäli saavutettavuus paranee ja kustannukset ovat pienemmät kuin oman auton käytössä”.

Kysyntä on vielä pientä

Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen näkee liikenteen ja ihmisten liikkumisen tarpeiden ja odotusten olevan murroksessa.

-Kuten kyselystämme selviää, kysyntä yhteiskäyttöautoille näyttää vielä pieneltä. Liikenteen ollessa tällaisessa muutoksessa on kuitenkin vain ajan kysymys, milloin vaihtoehtoiset liikkumisen tavat ottavat enemmän tuulta alleen. Jo nyt rinnakkain elää useampia vaihtoehtoisia teknologioita. Ne ja uudet palvelut mahdollistavat yksilölliset ratkaisut, jotka sopivat juuri tiettyyn hetkeen ja tilanteeseen. Kun tarpeet ja odotukset muuttuvat, myös tarjonta tulee muuttumaan niiden mukana ‒ kaupunkien ulkopuolellakin, Hyötyläinen kertoo.

Nesteen kysely toteutettiin 16.—23. helmikuuta. Kyselyyn vastasi 297 autoilijapaneelin 1988 jäsenestä.

Yhteiskäyttöauto on sen omistavan yrityksen asiakkaiden tai yhteisön jäsenten käytettävissä.

Suomessa on jo useampia yhteiskäyttöautoja tarjoavia yrityksiä. Suurista yrityksistä yhteiskäyttöautoja tarjoavat Suomessa OP ja kokeiluluontoisesti Kesko.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic