Uutiset

Kiirettä ja hutilointia: Betonin uudet lisäaineet eivät yksin selitä rakenteiden laatuongelmia

Betonirakentamisen kaikissa vaiheissa on parannettavaa. Se koskee niin tilaajan toimintaa, betonin valmistusta kuin myös työmaan työnsuunnittelua ja varsinaista betonointityötä.

Tämä käy ilmi selvitysmies Tapani Mäkikyrön raportista. Hän kartoitti betonirakentamisen ongelmia Rakennusteollisuuden toimeksiannosta sen jälkeen, kun viime vuonna todettiin vakavia laatuongelmia muutamissa merkittävissä betonirakennuskohteissa.

Kemijärvellä jouduttiin purkamaan jo valettu ratasilta. Turussa Tyksin T3-sairaalatyömaalla oli purettava suuri määrä rata- ja tiealueen päälle rakennettavan sairaalan perustuksia ja lisäksi piti vahvistaa elementtitehtaalla valmistettuja betonielementtejä.

Erikoisbetonin lisäaineet olivat merkittävä tekijä lujuuspuutteiden synnyssä, mutta ne eivät Mäkikyrön mielestä yksinään selitä ongelmia. Puutteita on noussut esiin pitkin ketjua: ohjeistuksessa, osaamisessa, työmenetelmissä, laadunvarmistuksessa ja osapuolten yhteistoiminnassa.

-Alalla osataan valtaosin toimia hyvin, eivätkä puutteet välttämättä koske kaikkia toimijoita ainakaan yhtäläisesti. Laadunvarmistusmenettelyiden tulee kuitenkin olla sellaisia, että varsinkin vakavat laatupoikkeamat saadaan torjuttua kaikissa tapauksissa, selvitysmies Mäkikyrö korostaa.

Hinta ja nopeus painavat laatua enemmän

Selvitysmiehen mukaan tilaajan tulisi olla pelkän hinnan sijaan aidosti kiinnostunut laadusta, ja betonitehtaiden pitäisi kehittää laadunhallintaansa. Se ole aina pystynyt varmistamaan, että työmaalle toimitetaan tilauksen mukaista betonia.

Myös betonintoimittajan ja työmaiden välisessä keskusteluyhteydessä on parantamista.

Työmailla betonointityöhön suhtaudutaan paikoin niin, ettei valamiseen ja tiivistämiseen tarvita erityistä osaamista, ja kiireessä laadunvalvonta jää vähäiseksi. Laadunmäärityskin koetaan monimutkaiseksi.

Betoniteollisuudelle ja työmaille tuli yllätyksenä, että betonin uudentyyppiset synteettiset lisäaineet voivat kohottaa betonin ilmamäärää vielä sekoituksen jälkeen, kuljetus- ja betonointivaiheessa. Liiallinen ilmapitoisuus tekee betonista liian huokoisen ja vähentää siten sen lujuutta.

Selvitysmies suosittelee, että säänkestäville betoneille pitää tehdä ennakkokokeet, jotka varmistavat, että massan ominaisuudet pysyvät muuttumattomina myös kuljetuksen aikana ja mahdollisen työmaalla tapahtuvan notkistinlisäyksen seurauksena.

Turussa on testattu pistokoeluonteisesti paikalla valettujen betonirakenteiden lujuutta lähes 30:llä talonrakennustyömaalla. Juuri valmistuneet tutkimustulokset eivät kuitenkaan paljastaneet yhtään uutta lujuuskatokohdetta.

Tiedossa olleet ongelmat koskivat Tyksin työmaan lisäksi Harppuunakorttelin parkkihallia.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti