Uutiset

Kiistelty tiedonkeruu pian voimaan – lentomatkustajien tietojen viiden vuoden säilyttämistä perustellaan terrorismin torjunnalla

Lentomatkustajien tietoja aletaan pian kerätä EU-jäsenmaiden matkustajatietoyksiköihin terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Suomessa matkustajatietoyksikkönä toimii poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen nykyinen rikostiedusteluyksikkö.

Matkustajatietojen rekisteri sisältää matkustajien lentovarausten yhteydessä antamat tiedot. Näitä faktoja voivat olla henkilön nimi-, osoite- ja yhteystiedot sekä maksutapaa koskevat tiedot.

EU-maiden matkustajatietoyksiköt analysoivat tietoja ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan sekä vertaavat tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta olennaisiin tietokantoihin. Jos aihetta lisätutkimuksille ilmenee, yksikkö toimittaa tiedot toimivaltaisille viranomaisille, joita Suomessa ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

-Mitään uutta tietoa ei lentomatkustajilta kerätä, eikä tämä edellytä heiltä mitään toimenpiteitä, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki kertoo.

Hänen mukaansa uusia tiedonkeruuvelvoitteita ei tule myöskään lentoyhtiöille, sillä ne ovat jo tähänkin saakka keränneet kyseisiä tietoja matkustajilta tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä.

-Uutta lentoyhtiöille tässä on vain tietojen toimitusvelvollisuus, Huhtamäki kertoo.

Finnair yhtiönä mukana

Lentomatkustajien tietojen kerääminen koskee kaikkia EU-maita. Se perustuu huhtikuussa 2016 annettuun EU:n matkustajarekisteridirektiiviin eli niin kutsuttuun PNR-direktiiviin (Passenger Name Record).

Kun direktiiviä käsiteltiin pari vuotta sitten europarlamentissa, se herätti kiivasta keskustelua. Direktiivin kannattajien mielestä terrorismin estämiseksi on tehtävä kaikki mitä voidaan. Vastustajat pelkäsivät, että tietojen kerääminen heikentää yksityisyyden suojaa.

Finnair on yksi lentoyhtiöistä, joita tiedonantovelvollisuus koskee.

-Matkustajarekisteridirektiivin seurauksena Finnair jakaa tulevaisuudessa matkustajien PNR-tiedot reititykseen sisältyvien EU-maiden viranomaisten kanssa sekä Schengen-alueen sisäisiltä lennoilta että Schengen-alueen ulkorajat ylittäviltä lennoilta, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist selvittää.

EU:n ulkopuolisille maille varaustietoja luovutetaan vain, jos kyseisen maan ja EU:n välillä on voimassa oleva kahdenvälinen sopimus, mikä mahdollistaa varaustietojen luovuttamisen.

Miten käy tietosuojan?

Vaikka lentotiedotpäätyvät nyt viideksi vuodeksi rekisteriin, Jouko Huhtamäen mukaan kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan tietosuojastaan.

Tietojen käsittelyä koskevat säännökset määräytyvät sekä tuoreen EU:n tietosuojadirektiivin rajoitusten että matkustajarekisteridirektiivin niitä täydentävien säännösten mukaisesti.

-Esimerkiksi tietojen käsittelystä ja niiden edelleen luovutuksesta säädetään erityisen tarkasti, Huhtamäki vakuuttaa.

Kerättyjä tietoja saa käyttää vain tutkittaessa terrorismirikoksia ja sellaisia rikoksia, joista enimmäisrangaistuksena voi saada vähintään kolmen vuoden vankeustuomion.

Matkustajarekisteridirektiivin täytäntöönpanoa koskevien lakien on ollut tarkoitus tulla voimaan vielä alkuvuoden puolella. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika on 25. toukokuuta.

Suomessa valtioneuvosto antoi 19. huhtikuuta direktiivin täytäntöönpanoa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle.

-Eduskunnassa asia menee perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan käsittelyyn. Jos tämä ennen kesälomia hyväksyttäisiin, niin hyvä, Huhtamäki arvelee.

Huhtamäen mukaan huhtikuun puoleenväliin mennessä EU-jäsenistä vain Belgia, Saksa ja Unkari olivat ilmoittaneet lakien voimaantulosta EU-komissiolle.

-Emme me viimeisten joukossa olisi, vaikka aivan tuohon 25. päivään ei ehtisikään, hän huomauttaa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic