Uutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: OP ei ole käyttänyt väärin markkina-asemaansa – bonusten verokohtelussa korjaamista

Etukäteen ennustettiin, että jos KKV päätös olisi ollut OP:lle huono, se olisi joutunut ruuvaamaan säästötavoitteitaan entistä tiukemmalle. Kuva: Kimmo Penttinen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei löytänyt selvityksissään näyttöä sille, että OP-ryhmän bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi kuluttajien vahingoksi.

Bonusten verokohtelua olisi viraston mukaan kuitenkin syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi niin, että bonusjärjestelmän verokohteluun ei enää vaikuttaisi asiakkaan mahdollisuus nostaa bonukset rahana.

Vaihtoehtoisesti on syytä harkita, onko vakuutusmaksuja ylipäätään syytä rinnastaa palvelumaksuihin.

Perustuu vuosien takaiseen

Päätös liittyy vakuutusyhtiö If:n KKV:lle elokuussa 2015 tekemään toimenpidepyyntöön.

Pyynnön mukaan OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut OP-bonusohjelman kautta toisiinsa OP-ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut.

If:n mukaan OP:n tarjoamien vahinkovakuutusten tosiasiallinen hinta alittaa bonusohjelman vuoksi niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

KKV:n mukaan sen selvitykset osoittavat, että kilpailijoilta poissulkeutuva osuus on noin 1-5 prosenttia koko vahinkovakuutusmarkkinasta sekä asiakkaiden määrän että maksutulon perusteella laskettuna.

Virasto toteaa kokonaisarvionaan, ettei asiassa ole saatu näyttöä OP-bonusohjelman merkittävästi kilpailua rajoittavista vaikutuksista vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Kilpailulain mukainen puuttumiskynnys määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamiseksi ei näin ollen ylity.

– Koko OP-ryhmän olemassaolo perustuu osuustoimintaan, ja bonusjärjestelmä on meille tapa jakaa yhteistä menestystämme omistaja-asiakkaillemme, OP-ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela kommentoi tiedotteessa KKV:n ratkaisun jälkeen.

If:n Suomen henkilöasiakkaista vastaava maajohtaja Timo Harju toteaa tiedotteessa If:n pitävän tärkeänä, että kaikki vahinkovakuutusalan toimijat kilpailevat samoilla säännöillä.

Selvä markkinaykkönen

OP:n osuus suomalaisten kotitalouksien asuntolainakannasta on kasvanut tasaisesti viimeisten noin 10 vuoden aikana, kohoten alle 35 prosentista nykyiselle lähes 40 prosentin tasolle. Suurimman kilpailijan Nordean markkinaosuus on noin 29 prosenttia ja Danske Bankin noin 11 prosenttia.

KKV ei ota päätöksessään kantaa siihen, onko OP:lla määräävä markkina-asema vähittäispankki- tai asuntoluottomarkkinoilla.

Etukäteen ennustettiin, että jos KKV päätös olisi ollut OP:lle huono, se olisi joutunut ruuvaamaan säästötavoitteitaan entistä tiukemmalle.

If:n tekemä kantelu tulehdutti aikanaan pahasti OP:n ja If:n johdon välit. Välirikon seurauksena OP lähti finanssialan etujärjestöstä.

Sittemmin OP on uuden pääjohtajansa Timo Ritakallion johdolla palannut finanssialan etujärjestön jäseneksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic