Uutiset

Kilpailuviranomainen helpottaisi apteekin perustamista – Lääkkeiden toivotaan halpenevan, jos sääntelyä kevennetään

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) arvioi, että lääkkeet halpenisivat niin kuluttajille kuin yhteiskunnallekin, jos apteekkisääntelyä uudistettaisiin. Kuva: Pekka Rautiainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) arvioi, että lääkkeet halpenisivat niin kuluttajille kuin yhteiskunnallekin, jos apteekkisääntelyä uudistettaisiin. Virasto muun muassa helpottaisi apteekkien perustamista.

Kilpailuviranomainen julkisti keskiviikkona laajan selvityksensä apteekkimarkkinoista ja antoi listan toimenpiteistä, joilla lääkekustannuksia voitaisiin pienentää.

Virasto ehdottaa, että vastaisuudessa apteekkilupa ei perustuisi viranomaisen tarveharkintaan, vaan luvan voisi saada täyttämällä tietyt lääkejakelun turvallisuuteen liittyvät kriteerit. Samalla apteekkien sijaintisääntelystä luovuttaisiin.

Näin poistuisi mahdollisuus siihen, että apteekkiyrittäjä viivyttää kilpailijoiden aloittamista valittamalla apteekkiluvasta. Valitukset ovat alalla yleisiä. Vuosina 2016–2018 uusia apteekkilupia oli haettavana 12. Niistä 9:stä jätettiin oikaisuvaatimus luvat myöntävälle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimealle.

KKV ehdottaa, että myös vain verkossa toimivat apteekit sallittaisiin.

Nykyistä sääntelyä on arvosteltu siitä, että apteekkien omistajat tekevät korkeita voittoja, mikä heijastuu kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Omistaminen on tällä hetkellä rajattu vain proviisoreille.

Sijaintisääntelystä luopuminen tarkoittaa viraston mukaan sitä, että tarvitaan kohdennettua apteekkitukea.

–  Kohdennettu apteekkituki olisi kansantalouden kannalta parempi vaihtoehto kuin kaikkien apteekkien tukeminen hintasääntelyllä liian korkealle asetetuin hinnoin, virasto perustelee.

Apteekin perustamisen helpottaminen ei viraston mukaan yksin riitä, vaan myös lääkkeiden hinnoittelua pitää uudistaa.

Itsehoitolääkkeitä laajemmin myyntiin

Yksi kuluttajien kannalta näkyvä muutos, jota virasto ehdottaa, on itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen muualla kuin apteekissa.

Rajattu määrä tuotteita voitaisiin tuoda myyntiin muuallekin, jos se lääkeviranomaisen mielestä olisi turvallista. Näin on lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Tällä hetkellä ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä saa myydä Suomessa vain apteekeissa. Poikkeuksena ovat nikotiinikorvausvalmisteet.

Uusimmat

Fingerpori

comic