Uutiset

Kirkolliskokouksen edustajajoukko lähti liikkeelle: papeille oikeus vihkiä samaa sukupuolta olevia

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousedustajat ovat jättämässä kokoukselle aloitetta, joka läpi mennessään mahdollistaisi kirkon pappien vihkivän samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

Aloite on tarkoitus jättää kirkolliskokoukselle maaliskuun loppuun mennessä, ja tällä hetkellä sen ovat allekirjoittaneet 15 kokousedustajaa. Heistä kahdeksan on pappeja. Aloitteen allekirjoittaneita on kuudesta kirkon hiippakunnasta.

Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, joka koostuu kaikkiaan 96 edustajasta. Heistä 64 on maallikkoja ja 32 pappeja. Seuraava kokous pidetään 2. toukokuuta.

Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous ryhtyisi valmistelemaan mahdollisimman pian tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsitykseen, jotta samaa sukupuolta olevien vihkiminen ja siunaaminen avioliittoon olisi mahdollista.

Suomessa astuu sukupuolineutraali avioliittolaki voimaan maaliskuun alussa.

Samalla pappien omantunnonvapaus aloitteen mukaan turvattaisiin. Pappi voisi kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia, mutta seurakunnan tulisi tällöin osoittaa parille pappi, joka voisi vihkimisen suorittaa. Vihkimiseen saisi käyttää seurakunnan tiloja.

Tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on linjannut, ettei nykyistä kirkon avioliittokäsitystä ole tarpeen muuttaa.

Kirkolliskokouksen edustajilla on oikeus tehdä kokoukselle aloitteita, mutta aloitteesta on vielä matkaa siihen, että kokous ottaisi asiaan lopullisesti kantaa.

Asiaa valmistellut ylivieskalainen pappi ja kirkolliskokousedustaja Jukka Hautala kertoo, että aloitetta ryhdyttiin työstämään marraskuussa järjestetyn kirkolliskokouksen yhteydessä.

– Joukko ihmisiä koki, että tilanteessa, jossa mielipiteet ovat aika lailla jakaantuneet, ei voi jäädä paikallaan makaamaan vaan on löydettävä tietä eteenpäin, hän sanoo.

Aluksi kirkolliskokouksen pitäisi äänestää, eteneekö aloite jatkovalmisteluun. Tähän riittäisi äänestysenemmistö. Raudaskylän kristillisen opiston rehtorina toimivan Hautalan mukaan aloitteen taakse pyritään saamaan maaliskuun loppuun mennessä ainakin 30 kannattajaa.

– Monet ovat eri syistä varovaisia laittamaan nimiään aloitteiden alle varsinkin, kun on kyse tunteita herättävästä asiasta. Ajattelen, että 30–40 nimeä riittäisi siihen, että aloitteelle olisi toive saada jatkokäsittely, Hautala sanoo.

Aloitteessa kehotetaan katsomaan, miten muissa pohjoismaisissa luterilaisissa kirkoissa suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Mallia toivotaan otettavaksi varsinkin Norjasta, jossa piispainkokous on esittänyt papeille sekä oikeutta että oikeutta kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

Ruotsissa on aloitteen mukaan vihitty samaa sukupuolta olevia vuodesta 2009.

Hautalan mukaan Suomen kirkon on pakko ottaa avioliittolain muuttuessa kantaa tilanteeseen ennemmin tai myöhemmin. Hän toivoo, että aloite edistäisi kannan muodostamista.

Koska aloitteessa esitetään muutoksia kirkollisten toimitusten kaavoihin, se vaatisi kolme neljäsosaa kokousedustajista taakseen tullakseen nykymuodossaan hyväksytyksi.

– Totta kai toivon parasta tulevaisuutta mutta toivon myös sitä, että aloitteen julkitulon seurauksena tästä voisi käydä omakohtaista pohdintaa ja julkista keskustelua, hän kertoo.

Markku Uhari

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti