Uutiset

Kirkolliskokouksen valiokunta: sateenkaariparien kirkkovihkimistä koskeva aloite jätettävä raukeamaan – piispa oli eri mieltä

Samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskeva kirkolliskokousaloite pitäisi jättää raukeamaan, esittää kirkolliskokouksen valiokunta mietinnössään.

Tämä tarkoittaa, ettei valiokunta kannata evankelisluterilaisen kirkon pappien vihkivän jatkossa samaa sukupuolta olevia pareja. Paperissa lisäksi esitetään, että piispainkokous edistäisi kunnioittavaa keskustelua kirkollista avioliittokäsitystä koskien kirkon sisällä. Perustevaliokunnan puheenjohtaja on Tampereen piispa Matti Repo.

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta sai perjantaina valmiiksi mietintönsä koskien aloitetta, jossa halutaan kirkollisen vihkimisen ulottuvan myös samaa sukupuolta oleviin pareihin. Aloitteen allekirjoitti aikanaan yli 20 kirkolliskokouksen edustajaa.

-Perustevaliokunnan mielestä aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle, noin 50-sivuisen mietinnön päätteeksi todetaan.

Mietinnöstä jätettiin kuitenkin eriävä mielipide, jonka on allekirjoittanut viisi perustevaliokunnan jäsentä. Eriävässä mielipiteessä halutaan, että vihkimistä salliva aloite hyväksyttäisiin.

Eriävän mielipiteen allekirjoittajien joukossa on Porvoon piispa Björn Vikström. Vikström pyrki tänä vuonna aiemmin arkkipiispaksi.

Kirkolliskokous kokoontuu ensi viikolla

Kirkolliskokous on Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylin päättävä toimielin, ja se kokoontuu ensi viikolla Turussa. Perustevaliokunnan mietintöä ei vielä perjantai-iltapäivänä ollut lisätty kirkolliskokouksen asialistalle. On siis vielä epävarmaa, käsitelläänkö mietintöä ensi viikolla lainkaan.

Kirkolliskokouksen pääsihteeri Katri Kuuskoski kertoo perjantaina Lännen Medialle, että kirkolliskokouksen puhemiesneuvosto kokoontuu päättämään asiasta maanantaina. Mikäli se otetaan esityslistalle, asian käsittely olisi loppuviikosta.

Puhemiesneuvostoa ja kirkolliskokousta johtaa Suomen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen. Kyseessä on Mäkisen viimeinen kirkolliskokous arkkipiispana, koska hän siirtyy pian eläkkeelle virastaan. Mäkinen on julkisuudessa ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti kirkollisen vihkimisen laajentamiselle.

Asiasta saatettaisiin äänestää jo ensi viikolla

Valiokunta esittää aloitteen raukeamista, mutta kirkolliskokouksen keskustelussa aloitteen käsittely voisi vielä muuttua. Tämä tietysti edellyttäisi sitä, että kirkolliskokous ylipäänsä päättää käsitellä asian.

Jos joku kirkolliskokousedustaja esittää täysistunnossa mietinnön muuttamista ja esitys saa kannatusta, seuraisi äänestys. Kirkollisen vihkioikeuden muuttaminen vaatisi kuitenkin kolme neljäsosaa kokousedustajista taakse, ja tätä pidetään epätodennäköisenä.

Suomeen astui voimaan sukupuolineutraali avioliittolaki maaliskuussa 2017. Kirkko on pitäytynyt nykyisessä, miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessään, ja tilanne on jakanut papistoa. Pappien suorittama vihkimys on juridisesti pätevä avioliitto, mutta papit voivat saada hallinnollisia seuraamuksia hiippakuntien tuomiokapituleilta.

Muun muassa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pappi Kai Sadinmaalle vakavan moitteen tämän vihittyä samaa sukupuolta olevia pareja. Sadinmaa on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Myös muualla Suomessa tuomiokapitulit ovat antaneet seuraamuksia vihkimisistä papeille.

 

OIKAISU 11.5. kl 15:55. Avioliittokäsityksen muutos vaatisi taakseen kirkolliskokousedustajista kolme neljäsosaa, ei viisi kuudesosaa, kuten jutussa alun perin luki.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic