Uutiset

KKO:lta ei valituslupaa totaalikieltäytymistä koskevassa asiassa

Hovioikeuden tuomio jää voimaan: pasifistista vakaumusta ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien vakaumukseen nähden

Korkein oikeus (KKO) ei tutki rikosasiaa, jossa kysymys oli pasifistisista syistä asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta kieltäytyneen miehen tuomitsemisesta rangaistukseen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

Helsingin hovioikeuden vapauttava tuomio jäi näin voimaan. Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki syyttäjä.

Hovioikeus hylkäsi helmikuussa 2018 miehen saaman syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hovioikeuden mukaan vastaajan edustamaa pasifistista vakaumusta ei voitu asettaa Jehovan todistajien vakaumukseen nähden eriarvoiseen asemaan.

Siviilipalveluslain rangaistussäännöksen soveltaminen olisi johtanut ilmeiseen ristiriitaan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon kanssa.

Hovioikeuden tuomion jälkeen eduskunnalle on annettu lakiesitys, jossa ehdotetaan Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuudesta koskevan lain kumoamista.

Korkein oikeus on rikos- ja riita-asioiden ylin oikeusaste. Sen tärkein tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta.

Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uusimmat

Fingerpori

comic