Uutiset

Kokoomuksen ilmastolistalla metsiä, lämpöpumppuja ja päästövähennyksiä – markkinat ja rahan tekeminen liitetty konsteihin

Kokoomus haluaa kasvattaa hiilinieluja siten, että puu on mahdollisimman arvokasta metsänomistajille ja teollisuudelle. Kuva: Jori Liimatainen

Kokoomus haluaa, että Suomi on päästöneutraali 2030-luvulla ja lähes päästötön vuoteen 2050 mennessä.

Tiistaina julkistetun puolueen ilmasto-ohjelman mukaan päästöt ja nielut voivat olla yhtä suuria jo 2030-luvulla, koska Suomen metsät sitovat runsaasti hiiltä ilmasta.

Kokoomuksen ohjelma pyrkii monilta osin siihen, etteivät teollisuus ja talous kärsisi kovin paljon.

– Suomen on oltava myös houkutteleva toimintaympäristö teollisuudellemme niin, että tuotantoa ei siirretä maihin, joissa tuotannon päästöt ja energiatehokkuus ovat huonommalla tasolla. Samalla on pidettävä huoli, että yksittäisen ihmisen tai kotitalouden kannettavaksi ei saa tulla kohtuuttomia uusia kustannuksia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa.

Esimerkiksi kokoomuksen metsälinjauksissa pyritään pitämään myös teollisuudesta huolta.

– Metsien roolia hiilivarastona tulee kasvattaa ensisijaisesti sellaisilla keinoilla, jotka samalla maksimoivat puusta saatavan arvon niin metsänomistajalle kuin jalostavalle teollisuudellekin, ohjelmassa linjataan.

Käytännössä kokoomuksen metsäpolitiikka voisi tarkoittaa sitä, että metsiä hakattaisiin ennemmin 80-vuotiaina kuin 60-vuotiaina.

Markkinoihin uskotaan erityisesti päästövähennysten teossa.

– Saastuttamiselle asetetaan yhteiskunnan toimesta riittävä hinta.

2020-luvun aikana kokoomus haluaa Suomessa korvata kivihiilen käytön ja puolittaa fossiilisen öljyn käytön.

Fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa aiotaan päättää vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä.

Geotermistä lämpöä tilalle

Korvaavaa energiaa kokoomus hakisi ainakin geotermisestä lämmöstä maan alta.

– Se tarkoittaa erikokoisten lämpöpumppujen lisääntymistä aina kilometrien syvyydestä porattavan geotermisen lämmön kokoluokasta kortteli- ja talokohtaisiin pumppuihin asti. Nykyaikainen lämpöpumpputeknologia on mullistamassa myös lämmön varastoinnin ja talteenoton mahdollisuudet.

Kaavoituksella ja rakennusmääräyksillä pitäisi kokoomuksen mukaan edistää niin lämmitystapamuutoksia, yksityisautoilun vähentämistä ja energiatehokkuutta.

Ruoan tuotannossa kokoomus on valmis siihen, että ympäristökuormitus näkyy ruoan hintalapussa.

– Kotimainen liha ja maito ovat kuitenkin yleensä kestävämpiä valintoja ulkomaiseen nähden. On toimittava siten, että kotimaisen ruoan kilpailukyky ulkomaiseen nähden säilyy tai paranee. On oikeutettua asettaa kasvis- ja hyönteisproteiini reilulle pelikentälle suhteessa maito- ja lihatuotteisiin, kokoomus kirjoittaa.

Soiden suojelusta maininta

Ilmasto-ohjelmaan on kirjattu myös se, ettei uusia ojitettuja talousmetsiä enää syntyisi arvokkaille suoalueille ja energian lähteinä olleet turvesuot ennallistettaisiin luonnontilaan hyödyntämisen jälkeen.

Kokoomuksen suopolitiikka on aiempina vuosina aiheuttanut tosin myös jupinaa. Vuonna 2014 silloinen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) jäädytti soiden suojelun täydennysohjelman, jotta suojelun vapaaehtoisuutta selvitettäisiin.

Poimintoja kokoomuksen tavoitteista

Kotimaan lentoliikennettä voidaan vähentää vahvistamalla raideliikennettä.

Junamatkustamisesta on tehtävä lentämistä houkuttelevampi vaihtoehto nopeilla suurimpien kaupunkien välisillä junayhteyksillä.

Lentämisestä aiheutuvia päästöjä on hillittävä EU:n tasolla kunnianhimoisemmalla päästökaupalla

Luodaan edellytykset sille, että lanta ohjautuu karjatilallisille kustannusneutraalisti biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoon siinä määrin kuin peltolevitys ylittäisi kasvien ravinnetarpeen. Tämän ansiosta uusia peltoja ei tarvitsisi raivata enää lannan levittämistä varten.

Kipsin ja kalkituksen käyttöä pelloilla on syytä vauhdittaa hankerahoituksella, jotta ravinnepäästöt vesistöihin vähenevät.

Tarkistetaan EU:n vuodelle 2030 asetettua päästöjen vähentämistavoitetta siten, että 40 prosentin 83 vähennysten sijaan tähdätään vähintään 50 prosentin päästövähennyksiin.

Varmistetaan, että öljyllä erillislämmitetyt talot ja kiinteistöt siirtyvät päästöttömämpiin ratkaisuihin 2020-luvun aikana.

Uusimmat

Fingerpori

comic