Uutiset

Kokoomuslaiset: Perhevapaista kynnyskysymys, ei yhteistyötä ps:n kanssa ja valkoposkihanhien metsästys sallittava

Kokoomus aikoo nostaa perhevapaauudistuksen toteuttamisen hallitusohjelmatavoitteeksi seuraavalla vaalikaudella. Perhevapaauudistuksen tärkeyden nostivat esiin Helsingin kokoomusnuoret ja Kokoomuksen Naisten Liitto aloitteissaan ja puoluehallitus suosittelee asian viemistä eteenpäin.

Kokoomus ei halua edistää maakuntien verotusoikeutta. Puoluehallitus esittää, että maakuntien verotusoikeudesta tehdään kielteinen päätös mahdollisimman pian. Aloitteen tekijä on Hämeenkyrön kokoomus.

Seuraavan hallituksen pohja askarruttaa Joensuun opiskelevia porvareita, jotka ehdottavat, että kokoomus ei tekisi hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Aloitteessa painotetaan, että kokoomukselle tärkeitä arvoja ovat ihmisarvon ja vähemmistöjen puolustaminen, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys sekä sivistys. Perussuomalaiset, eurooppalaisena kiihkokansallisena oikeistopopulistisena puolueena, kyseenalaistavat nämä arvot ja ajavat jopa vastakkaisia arvoja, todetaan puoluekokousaloitteessa.

Puoluehallituksen vastauksessa muistutetaan, että puolueen sääntöjen mukaan hallitusvastuuseen lähtemisestä päättää eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto yhteiskokouksessaan. Hallituspohjan ja -ohjelman osalta arvopohdintaa tehdään tässä yhteydessä.

Pirkanmaan Kokoomusnaiset ja Hämeenkyrön kokoomus ottavat esiin Suomen Nato-jäsenyyden. Vastauksessa puoluehallitus katsoo, että nykyinen arvaamaton turvallisuusympäristö vaatii valtiojohdolta valppautta ja kykyä nopeisiinkin ratkaisuihin.

Valkoposkihanhien metsästys sallittava

Tapiolan kokoomus on saanut tarpeekseen valkoposkihanhista, jotka tahrivat ulosteillaan puistoja ja rantoja. Tapiolan kokoomus esittää, että valkoposkihanhi liitettäisiin riistaeläinluetteloon ja sen metsästys sallittaisiin. Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle, että puoluekokous velvoittaisi puoluehallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta olemassa olevia keinoja valkoposkihanhien häiritsemiseksi käytetään nykyistä tehokkaammin.

Muovin käyttö askarruttaa kokoomuslaisia eri puolilla Suomea. Muovikasseja ja pakkauksia halutaan vähentää useissa aloitteissa, joita on tehty muun muassa Oulusta, Vaasasta, ja Jyväskylästä. Varsinais-Suomen kokoomusnaiset esittävät, että mikromuovin käyttö kiellettäisiin kosmetiikassa.

Puoluehallituksen päätösesitys on, että kertakäyttöistä muovia on vähennettävä ja mikromuovien lisääminen tuotteisiin tulee kieltää.

Alkon monopolista luopumista vaaditaan useissa aloitteissa. Kokoomuksen puoluehallituksen mukaan valtion vähittäismyyntimonopolin ylläpidosta voidaan lähivuosina hallitusti ja suunnitelmallisesti luopua ja vapauttaa juomia luvanvaraiseen vähittäismyyntiin. Vaiheittaisella vapauttamisella varmistetaan, että kulutuskäyttäytymiseen liittyviä shokkeja ei aiheudu.

Espoon nuoret järkiporvarit esittävät apteekkisääntelyn keventämistä ja puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

Veteraanien palvelut kuntoon

Turun Kansallisseuran aloite koskee kaikkien sotiemme veteraanien palvelujen saamista kuntoon. Palvelut kaikilla veteraaneilla, joiden keski-ikä on 93 vuotta, eivät ole samalla tasolla. Aloitteen mukaani tarvittaisiin samansisältöinen laki kuin sotainvalideilla on. Tämä edellyttäisi muutosta lakiin rintaveteraanien kuntoutuksesta, jolla kaikki veteraanit saataisiin samantasoisten kunnallisten palveluiden piiriin. Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

Turun Kokoomusnaiset esittävät, että Turkuun perustetaan Teknillinen yliopisto tai vaihtoehtoisesti teknillinen tiedekunta Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteyteen, koska Varsinais-Suomen talouselämä tarvitsee diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä osaavina suunnittelijoina, asian-

tuntijoina ja yritysten johtajina erityisesti kone- ja rakentamisaloilla.

Kokoomuksen puoluehallitus pitää kehitystä toivottavana, mutta huomauttaa, että puoluekokous ei voi velvoittaa valtioneuvostoa tai eduskuntaa toimenpiteisiin. Korkeakoulufuusion tai -konsernin myötä syntyvän osaamiskeskittymän edistämiseksi työtä on tehtävä erityisesti Turun alueen korkeakouluyhteisöissä.

Finlandia-hymniä esitetään taas kansallislauluksi

Kokoomuksen puoluekokous äänesti kaksi vuotta sitten Finlandia-hymnin nostamisesta Suomen kansallislauluksi. Esitys hävisi tuolloin äänestyksessä. Nyt Pirkanmaan kokoomusnuoret esittävät uudestaan, että kokoomus päättäisi ajaa Finlandia-hymniä Suomen kansallislauluksi. Kokoomuksen puoluehallitus katsoo, että kanta aloitteeseen saatiin jo kaksi vuotta sitten ja mikään ei ole oleellisesti muuttunut sen jälkeen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic