Uutiset

Kolme valitusta Nord Stream 2:n Suomen-luvista – valitukset eivät hidasta yhtiötä

Nord Stream 2 -yhtiön huhtikuussa saamista maakaasuputkiluvista on jätetty kolme valitusta. Valituksista kaksi sai puitavakseen Vaasan hallinto-oikeus ja yhden korkein hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuteen valittivat kansainvälinen ClientEarth- ympäristösäätiö sekä yksityishenkilö. He puuttuivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään vesilain mukaiseen lupaan.

ClientEarthin Puolan yksikkö pitää hanketta ympäristölle ja meriluonnolle haitallisena, ja sen mielestä haitat ylittävät Suomen rajat. Säätiön mukaan maakaasuputket ovat taloudellisesti kannattamattomia ja energiapoliittisesti ongelmallisia. Se katsoo myös, että putki rakennetaan puutteellisin tiedoin. ClientEarthin valituksesta kertoi Iltalehti (17.4).

Vaasaan valittanut yksityishenkilö teki valituksen myös korkeimmalle hallinto-oikeudelle valtioneuvoston antamasta suostumuksesta Suomen talousvyöhykkeen hyödyntämiseen. Hän vaatii täytäntöönpanon keskeyttämistä perustuslain vastaisena ja valtioneuvoston päätöksen kumoamista. Hänen mielestään päätös olisi vaatinut muun muassa eduskuntakäsittelyn.

Räjähteitä on raivattu

Nord Stream 2:n sidosryhmäpäällikkö Minna Sundelin toteaa, että valitukset eivät hidasta yhtiötä, joka tekee jo putken rakentamista valmistelevia töitä. Esimerkiksi merenpohjaa on raivattu sodanaikaisista räjähteistä, ja putkea tukevat pengertyöt merenpohjassa ovat käynnissä.

-Valtioneuvoston suostumus sekä vesilain mukainen lupa ovat täytäntöön pantavissa muutoksenhausta huolimatta. Olemme analysoineet tehdyt valitukset eivätkä ne tuottaneet yllätyksiä. Toki niihin vastaamme, jos oikeusasteet vastauksia pyytävät, Sundelin kertoo.

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen keskimääräinen käsittelyaika on hieman yli vuosi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittely vie keskimäärin vajaat 8 kuukautta.

Ruotsi ratkaisee lähiaikoina

Putkilinjan rakentamiseen Suomen talousvyöhykkeellä vaadittiin kaksi lupaa: Suomen talousvyöhykelain mukainen valtioneuvoston suostumus talousvyöhykkeen käyttöön ja vesilain mukainen lupa putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön.

Yhtiö on saanut tarvittavat luvat myös Saksasta, jossa on aloitettu putkien valmistelutyöt. Yhtiö tarvitsee vielä luvat putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön lisäksi Venäjältä, Ruotsista ja Tanskasta.

-Ruotsilta odotamme lupaa lähiaikoina. Tanskassa ja Venäjällä lupaprosessi on kesken, Sundelin lisää.

Nord Stream 2 odottaa saavansa kaikki tarvittavat luvat rakentamisen alkamiseen mennessä vuoden 2018 aikana.

Yhtiö aikoo rakentaa merenpohjaan kaksi maakaasuputkea Venäjän Narvanlahdelta Saksaan Lubiminin alueelle. Putkilinjojen kokonaispituus Itämerellä on noin 1 200 kilometriä ja osuus Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä.

Maakaasuputkien linjaus kulkee jo olemassa olevien Nord Stream -putkilinjojen läheisyydessä.

Putkien lasku on suunniteltu vuosille 2018-2019 ja putkilinjat on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alussa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic