Uutiset

Kompromissiesitys piispoille: papit voisivat saada omantunnonvapauden sateenkaariparien vihkimiselle

Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä voisi olla pappien mahdollista siunata myös samaa sukupuolta olevia pareja, katsotaan piispainkokouksen tilaamassa tuoreessa selvityksessä.

Piispainkokoukselle luovutettiin tiistaina selvitys, jossa käsitellään vihkioikeuden luopumisen vaikutuksia kirkolle ja sitä, mikä merkitys avioliittoon vihkimisellä kirkolle on. Työn on laatinut Helsingin yliopiston kirkkososiologian emeritaprofessori Eila Helander.

Helander esittää selvityksessä kompromissia, joka mahdollistaisi omantunnonvapauden papeille myös sateenkaariparien vihkimiselle. Helanderin mukaan omantunnonvapaus olisi teologisesti perusteltu, mutta kirkon avioliittokäsitystä ei kompromissiesityksen vuoksi muutettaisi.

Selvitys julkistettiin tiedotusvälineille keskiviikkona piispainkokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä.

Helander kertoi julkaisutilaisuudessa, että tilanne kirkon sisällä on tulehtunut avioliittokysymyksen ympärillä, ja pattitilanne uhkaa hänen mukaansa myös kirkon varsinaisen tehtävän toteuttamista.

Samalla hän käsitteli sitä, millaisia vaikutuksia koko vihkimisoikeudesta luopuminen tarkoittaisi kirkolle.

-Vihkimisoikeudesta ei kirkon ole syytä luopua, Helander toteaa.

Hän perustelee päätöstä sillä, että selvityksen aikana tehdyn väestötutkimuksen perusteella vihkioikeudesta luopuminen ei saa kirkon jäseniltä kannatusta. Lisäksi, koska kirkko on Suomen suurin vihkijä, se merkitsisi, että siviilivihkijöiden määrää pitäisi merkittävästi lisätä.

Piispainkokous ei ole vielä muodostanut kantaansa Helanderin esitykseen, mutta sekä isännöivä piispa Simo Peura että arkkipiispa Kari Mäkinen pitivät Helanderin selvitystä perusteellisena. Kirkolliskokouksen on määrä lokakuussa kokoontua muodostamaan omaa kantaansa esityksen sisältöön.

-Ilmapiiri oli hyvin rakentava ja eteenpäin katsova, Mäkinen sanoo.

Arkkipiispa itse kertoo toivovansa, että avioliittoon voisi myös kirkollisesti vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Hän kuitenkin painottaa, että päätös on tehtävä kirkossa yhdessä.

-Tärkeää on löytää sellainen tie, jota voimme kulkea, hän toteaa Lännen Medialle.

Mäkisen mukaan kirkossa kuullaan jo nyt teologisesti perusteltuja puheenvuoroja sekä avioliittokäsityksen muuttamista puolesta että sitä vastaan.

-On mietittävä myös sitä, onko tämä sellainen kysymys, joka on niin tärkeä tai iso, etteikö siitä voisi olla kirkossa erilaisia kantoja, tiivistää Mäkinen.

Taustalla avioliittolaki

Selvityksen laatimisesta päätettiin tammikuussa 2017, ja päätös pohjautui avioliittolain muutokseen.

Evankelisluterilaisen kirkon johto katsoi tarpeelliseksi selvittää, millaisia vaikutuksia vihkioikeudesta luopumisella on, kun Suomessa astui maaliskuussa voimaan sukupuolineutraali avioliittolaki.

Suomen evankelisluterilainen kirkko ei muuttanut omaa avioliittokantaansa lakimuutoksen seurauksena.

Käytännössä kirkko ei tällä hetkellä hyväksy sitä, että sen pappi vihkii samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon mutta avioliitto on juridisesti pätevä, jos pappi sen vihkii.

Kirkko voi kuitenkin antaa sanktioita papille, joka vihkii samaa sukupuolta olevia. Ensimmäinen tapaus on ratkeamassa ensi viikolla, kun Helsingin tuomiokapitulin on määrä antaa ratkaisunsa sateenkaaripareja vihkineen pappi Kai Sadinmaan vihkimisiin.

Lisäksi kevään kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen aloitteen, jossa vaadittiin kirkon avioliittokäsityksen muuttamista. Kirkolliskokousedustajien tekemä aloite eteni toukokuussa jatkovalmisteluun.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic