Uutiset

Kotimaisia eläkeyhtiöitä kiinnostavat isot tiehankkeet - sijoituksen edellytyksenä riittävä noin 3-4 prosentin tuotto

Eläkevakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita etsimään sijoituskohteita myös hankeyhtiöistä, joilla vauhditetaan esimerkiksi mittavia tiehankkeita Suomessa.

Tämä käy ilmi Lännen Median tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin eläkevakuutusyhtiöiden kiinnostusta lähteä rahoittamaan kotimaisia infrahankkeita.

-Olemme ehdottomasti kiinnostuneita sijoittamaan kotimaisiin infrahankkeisiin. Niiden vain pitää olla finanssisijoittajan arvioitavissa riski/tuotto-suhteeltaan, Kevan viestintäjohtaja Reija Hyvärinen sanoo.

Hyvärisen mukaan infrahankkeissa haasteena on matala korkotaso, jolloin eläkevakuutusyhtiön tavoittelemat sijoitustuotot voivat jäädä alle odotustason.

-Se, että julkisesta hankkeesta näissä korko-olosuhteissa puristetaan eläkesijoittajan tarvitsema 3-4 prosentin reaalituotto, on haaste.

Kotimaisiin infrahankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti myös työeläkevakuutusyhtiö Varmassa.

-Liikennehankkeiden houkuttelevuus sijoituskohteena riippuu puhtaasti kyseisen hankkeen rahoitusratkaisun rakenteesta, joten niitä tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti ja ottaa kantaa rakenteen selkeydyttyä, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä vastaa sähköpostitse.

Ilmarinen on mukana muun muassa Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:ssä. Tieyhtiö vastaa Koskenkylän ja Kotkan välisen tieosuuden rakennussuunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta sekä rahoittamisesta.

-Olemme sijoittaneet pääomarahoitusta yhtiölle ja olemme mukana myös yhtiön hallinnossa seuraamassa kehitystä. Yhtiön muut osakkaat vastaavat taas projektin johtamisesta sekä urakoiden tilaamisesta, listaamattomien sijoitusten johtaja Esko Torsti Ilmarisesta sanoo.

Torstin mukaan Ilmarinen seuraa jatkuvasti erilaisia infrahankkeita, joissa he voisivat olla mukana.

Hankkeisiin lähtemisen edellytyksiä on riittävä tuotto sekä hankkeen yhteiskunnallinen merkitys.

-Totta kai me tutkimme näitä hankkeita. Olemme mielellämme sijoittajana kotimaisissa infrahankkeissa, jos ne täyttävät sijoituksemme kriteerit, Torsti lisää.

Eläkevakuutusyhtiöiden sijoitus alkaa tuottaa siinä vaiheessa, kun investointi on luovutettu liikenteelle ja valtio ryhtyy maksamaan investointia. Tämä niin sanottu palvelumaksu sisältää myös väylän kunnossapidon pitkällä aikajaksolla.

-Jos kyseessä on esimerkiksi tiehanke, siinä yhtiölle maksetaan tien käytettävyyden mukaan, ja sen perusteella valtio maksaa tieyhtiölle osinkoja ja korkotuloja, Torsti sanoo.

Hankeyhtiöiden perustaminen eli tiehankkeiden rahoittaminen elinkaarimallilla nousivat esille liikenneministeriön työryhmän loppuraportissa, jossa etsittiin ratkaisuja liikenneverkkohankkeiden rahoittamiseen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic