Uutiset

Köyhällä on nyt ainakin puheissa ystäviä – monet puolueet vähintään niputtaisivat sosiaaliturvan tukia

Suomen sosiaaliturva uudistuu lähivuosina jotenkin. Sen verran paljon ovat eri puolueet muutoksista puhuneet sen jälkeen, kun professori Juho Saaren työryhmä jätti hiljattain raporttinsa eriarvoistumisesta.

Saaren työryhmä esittää muun muassa perusturvan minimitason etuuksien yhdistämistä. Vastalauseita ei ole kuulunut, sillä nykyistä usean eri tuen järjestelmää pidetään laajalti monimutkaisena, byrokraattisena ja jäykkänä.

Hallituspuolueista kokoomus ja Sininen tulevaisuus kertoivat lauantaina kannatuksesta etuuksien yhdistämiselle. Sinisten mallissa peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja osittain toimeentulotuki yhdistyisivät perusturvaksi, jota maksetaan palkan päälle, jos palkka ei ylitä tiettyä rajaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaisi puolestaan kokeilla Iso-Britanniasta kopioitavaa Universal credit -yleistukea, jossa myös yhdistetään perusturvaetuudet.

Kristillisdemokraatit tiedottivat viikonloppuna niin ikään, että he ovat jo aiemmin esittäneet Iso-Britanniassa käytössä olevan yleistuen käyttöä Suomessa. Myös OECD on kyseistä mallia suositellut.

Brittimallinen yleistuki herätti viikonvaihteessa myös kritiikkiä.

-Briteissä sosiaaliturva on huomattavasti alhaisempaa kuin mitä perustulolla voidaan rakentaa ja myös holhoavampaa, vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö totesi Twitterissä.

Perustulo tulisi kaikille

Suomessa kokeillaan parhaillaan perustuloa, joka tarkoittaa tietyn summan maksamista kaikille kansalaisille. Perustuloa kannattavat vahvimmin vihreät ja Vasemmistoliitto. Perustulokokeilussa tulon suuruus on 560 euroa kuukaudessa.

Perustulon puolustajat sanovat sen lisäävän työllisyyttä, osallisuutta ja vähentävän byrokratiaa. Yleistuen puolustajilla on samat perusteet.

Sdp on suhtautunut nihkeästi perustuloon ja on puhunut ennemmin ”yleisturvamallista”. Yleisturvaa maksettaisiin vain heille, joiden tulot jäävät tietyn rajan alle. Yleisturva korvaisi niin ikään useita nykyisiä tukia.

Keskusta on Saaren työryhmän raportin julkistamisen jälkeen korostanut monien muiden tapaan tarvetta sosiaaliturvan uudistukselle.

-Nykyisen tukiviidakon perkaaminen onkin jo aloitettu. Selkeyttämisen lisäksi perusturvaa on myös lähivuosina parannettava ennen muuta kaikista köyhimpien tai muuten vaikeimmassa tilanteessa olevien osalta, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on tiedottanut.

Kyseessä kymmenet miljardit

Köyhien asiaa ajaa näiden puheiden perusteella nyt jokainen puolue. Eduskuntavaalit ovat reilun vuoden kuluttua, ja sosiaaliturva on todennäköisesti yksi teema vaaleissa.

Eriarvoisuustyöryhmän työ on ensisijaisesti tähdätty palvelemaan seuraavaa hallituskautta, sillä suuria muutoksia ei enää nykyhallituksen aikana olla tekemässä.

Poliittisesti suurimmat väännöt uudistuksessa liittyvät todennäköisesti sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen ja euromääriin. Oikeisto halunnee pienempiä etuuksia vastikkeellisesti ja vasemmisto suurempia summia vähemmillä vastikkeilla.

Kyseessä ovat veronmaksajien näkökulmasta suuret summat, sillä esimerkiksi vuonna 2015 sosiaaliturvan kustannukset olivat yli 66 miljardia euroa.

Eurostatin tilastojen perusteella Suomi käytti sosiaaliturvaan 25,6 prosenttia bruttokansantuotteestaan vuonna 2016. Se oli EU:n kärkitasoa. EU-maiden keskiarvo oli 19,1 prosenttia.

Uudistus seuraavalle hallitukselle

Juha Sipilän (kesk.) hallitus aloitti viime syksynä sosiaaliturvan uudistamisen. Työllisyyden kohentamiseen tähtäävän Toimi-hankketta tehdään usean vuoden päähän, 2030-luvun tarpeisiin.
Kovia kysymyksiä uudistuksessa ovat turvan suuruus euroissa ja kuinka vastikkeellista jonkin etuuden tai etuuksien saaminen on.
Tarkoituksena on, että sosiaaliturvan olisi vastattava työelämän muutoksiin, globalisaatioon ja teknologian kehittymiseen.
Toistaiseksi työelämän muutosten uskotaan olevan sellaisia, että yrittäjyyden suosio kasvaa. Ihmisten odotetaan työskentelevän enemmin projektiluontoisesti lyhyitä ajanjaksoja kuin tekevän vuosikausia samaa työtä yhden työnantajan palveluksessa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic