Uutiset

Kristillisdemokraatit peruisi polttoaineveron korotuksen ja korottaisi kaikkien perheiden lapsilisiä – KD:n mielestä varusmiespalveluksen pitäisi kerryttää eläkettä

Oppositiopuolueista Kristillisdemokraatit esitteli ensimmäisenä vaihtoehtobudjettinsa. KD korosti lapsiperheitä, vanhustenhoitoa ja työllisyyttä.
Sari Essayahin johtama Kristillisdemokraatit julkisti vaihtoehtobudjettinsa keskiviikkona. Kuva: Pekka Rautiainen
Sari Essayahin johtama Kristillisdemokraatit julkisti vaihtoehtobudjettinsa keskiviikkona. Kuva: Pekka Rautiainen

Kristillisdemokraatit esitteli vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä oppositiopuolueista keskiviikkona. Vaihtoehtobudjetit ovat eduskunnan oppositiopuolueiden esityksiä siitä, miten heidän mielestään valtion rahat pitäisi käyttää eli vaihtoehtoinen näkemys hallituksen toteuttamalle politiikalle.

KD korosti vaihtoehtobudjetissaan lapsiperheitä, vanhustenhoitoa ja työllisyyttä.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaavailema korotus yksinhuoltajien ja neljännen ja viidennen lapsen perheiden lapsilisiin korjataan KD:n vaihtoehdossa koskemaan kaikkia perhemuotoja.

Vauvan saaneille perheille Kristillisdemokraatit maksaisi kertaluonteisesti 1000 euron vauvarahan. KD myös palauttaisi viime vuonna poistetun tuloverotuksen lapsivähennyksen ja korottaisi opiskelijoiden huoltajalisää hallitusta enemmän 150 euroon kuukaudessa.

Armeijan jälkeinen kotiuttamisraha takaisin

Opiskelijoiden toimeentuloa KD parantaisi korottamalla opintorahan 275 euroon kuukaudessa. Varusmiespalveluksen suorittaneille palautetaan KD:n vaihtoehdossa kotiuttamisraha. KD lisäisi varusmiespalveluksen myös kerryttämään eläkettä, samalla tavalla kuin lapsen hoidosta ja opiskelusta kertyy valtion maksamaa eläkettä.

Hallituksen päätöstä korottaa kansan- ja takuueläkettä KD kiittää. Puolueen mukaan hallitus kuitenkin unohtaa työeläkettä saavat eläkeläiset. KD:n budjetissa myös työeläkkeiden saajien verotus kevenisi kansaneläkkeen korotuksen mukaisesti.

Lääkemenojen kulurasitusta useammalle kuukaudelle

KD:n mukaan vanhustenhoitoon pitää heti palkata hoitajia. Nykyisin lääkemenot rasittavat monen sairastavan taloutta etenkin alkuvuonna, kun lääkekorvausten omavastuuosuuksien maksukatto on vielä täyttymättä. KD esittää, että kulurasitusta olisi mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle.

KD myös palauttaisi diabetesta sairastavien lääkekorvausten tason ja ehdot entiselleen, samoin keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen.

Arviolta 800 000 suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille.

– Tieteellinen näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. Tarvitsemme lisää yliopistotasoista tutkimusta sekä yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin, lukee KD:n vaihtoehtobudjetissa.

KD esittää yliopistosairaaloihin sisäilmapoliklinikoita. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan KD:n mukaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva.

Harvaan asutulle maaseudulle panostuksia

Hallituksen esittämä polttoaineveron kiristys heikentää KD:n mukaan kuluttajien ostovoimaa ja lisää alueellista epätasa-arvoisuutta. KD esittää polttoaineveron korotuksen perumista. KD panostaisi 100 miljoonaa euroa lisää uusien väylähankkeiden toteuttamiseen.

Se myös parantaisi harvaan asutun maaseudun tilannetta panostuksilla maaseudun joukkoliikenteeseen ja pienten paikkakuntien koulutukseen. KD korostaa, että uudet yritykset ja työpaikat syntyvät maakunnissa. Näiden pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja niiden pääsyä kansainvälisille markkinoille pitää tukea.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 20 miljoonan määräraha taloyhtiöiden energia-avustuksiin, mutta ei omakotitaloille. KD palauttaisi pientalojen energiaremontteihin myönnettävän avustuksen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksiin.

Mistä rahat?

Asumistukimenot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Kun vuonna 2008 yleistä asumistukea maksettiin 428 miljoonaa, niin tänä vuonna sitä maksetaan 1 489 miljoonaa. Lisääntyneet asumistuet nostavat yleistä vuokratasoa, mikä nostaa asumismenoja myös niille, jotka eivät saa asumistukea. Siksi KD palauttaisi asumistukiin omaisuusrajat. Omaisuusrajoilla ja opiskelijoiden asumistuen erillisillä säännöillä saadaan puolueen mukaan merkittävät säästöt ja hillitään asumiskustannusten nousua.

Sitran hallitus on esittänyt, että sen 776 miljoonaa euron taseesta irrotettaisiin 100 miljoonan euron kertapanostus. KD näkee, että Sitran taseesta voidaan irrottaa enemmän. Sitran taseesta irrotetut varat kohdennettaisiin vaihtoehtobudjetin mukaisiin kestävää tulevaisuutta rakentaviin hankkeisiin.

KD korvaisi aiemmin käytössä olleen makeisveron terveysperusteisella verolla. Vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin.

Puolue hakisi säästöjä edistämällä hallinnon digitalisointia ja järkeistämällä hallinnon hankintakäytäntöjä tietojärjestelmien osalta.

– Suomen tulee ottaa käyttöön kaivosveron tyyppinen rojaltikäytäntö, jossa valtio saa mineraaliesiintymän käytöstä korvausta tietyn prosenttiosuuden tuotantomääristä laskettuna.

Samoin se esittää kivihiilen käytölle erityisen haittaveron vauhdittamaan kivihiilestä luopumista lämpö- ja energiatuotannossa.

Enemmän paikallista sopimista

Suomessa on noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat KD:n mukaan juuri niitä, joissa syntyy uusia työpaikkoja.

– Niitä syntyisi vielä enemmän, jos voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista. EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille Suomessa valmistuneille opiskelijoille tulee myöntää automaattinen työlupa.

Uusimmat

Fingerpori

comic