Uutiset

KRP:n päällikölle Robin Lardotille vaaditaan neljän kuukauden ehdollista tai tuntuvia sakkoja -Jutun pääkäsittely alkaa syyskuun alussa

Keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin virkavelvollisuuden rikkomissyytettä aletaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa 3. syyskuuta.

Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotia syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja hänelle vaaditaan rangaistukseksi enintään neljän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta tai ankaraa sakkorangaistusta. Toissijaisesti Lardotia syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lardotin tapauksen haastehakemus tuli julkiseksi keskiviikkona ja sen pääkäsittely alkaa maanantaina 3. syyskuuta.

Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyy vuosiin 2010-2013, jolloin Lardot oli Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä. Valtakunnansyyttäjän mukaan Lardot on virassaan tahallaan rikkonut poliisilaissa säädettyä tietolähdetoiminnan sisäministeriön antamaa asetusta.

Poliisiasetuksen mukaan poliisihallituksen poliisijohtaja on kaikkien poliisin henkilöstöön kuuluvien esimies. Lardot on ollut Helsingin poliisilaitoksen päällikön Jukka Riikosen esimies. Esimiehen on puututtava viipymättä alaistensa toiminnassa havaittuihin virheisiin.

Esimiehenä Lardotin olisi pitänyt johtaa alaistensa toimintaa niin, että järjestelmällistä tietolähdetoimintaa toteutetaan tarkoin lain ja määräysten mukaisesti. Tietolähteinä käytetyt henkilöt pitää hyväksyä tietolähteiksi ja rekisteröidä asetusten mukaisesti. Tietolähteen käyttäminen pitää kirjata niin, että jälkikäteinen arviointi onnistuu.

Lardot muuttui todistajasta syytetyksi

Syyttäjän mukaan Lardot on ollut tietoinen, että Helsingin poliisilaitos ei ole sitoutunut järjestelmällistä tietolähdetoimintaa koskevien määräysten noudattamiseen eikä ole rekisteröinyt tietolähteitään. Lardot on syyttäjän mukaan myös tiennyt, että Helsingin poliisin käytäntö tietolähteiden kirjaamisessa poikkeaa esimerkiksi Krp:n menettelystä.

Lardot on viimeistään 7. joulukuuta 2012 saanut tietää, että Helsingin poliisin huumerikosyksikkö on pitänyt tiivistä ja pitkäkestoista yhteyttä tunnettuihin rikollisiin. Hän on myös tiennyt puutteista huumerikosyksikön dokumentoinnissa.

Lardot on laiminlyönyt alaistensa toiminnan riittävän valvomisen. Hän ei ole myöskään määrännyt ketään alaistaan korjaamaan tietolähdetoimintaa lain mukaiseksi.

Syyttäjän mielestä Lardotin teko ei ole vähäinen huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus. Tietolähteiden rekisteröinnin laiminlyönti on vaarantanut vakavalla tavalla poliisin ja tietolähteiden turvallisuutta ja poliisin toiminnan tehokkuutta. Lisäksi lain vastainen menettely on kestänyt kauan.

Säännösten vastainen tietolähteiden käyttö on syyttäjän mukaan heikentänyt luottamusta Helsingin poliisin huumerikosyksikköä kohtaan.

Robin Lardotia kuultiin tutkinnassa todistajana yli 4,5 vuotta. Viime kesänä Lardotin asema muuttui todistajasta epäillyksi. Kun hänestä tuli epäilty, tutkinnanjohtaja vaihtui. Esitutkinnan loppuvaiheessa tutkinnanjohtaja esitti, että esitutkinta Lardotin osalta tulisi lopettaa. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kuitenkin nosti virkarikossyytteen Lardotia kohtaan.

Lardot on julkisuudessa arvostellut syytettään. Sisäministeriö päättää elokuun aikana hyllytetäänkö Lardot oikeuskäsittelyn ajaksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic