Uutiset

Kuhalankosken pato työn alle

Forssan kaupunki sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta luvan Kuhalankosken padon korjaamiseen ja työpadon rakentamiseen. Hakemuksen käsittely lausuntoineen ja täydennyksineen kesti vuoden.

Suunnitelmia on vielä tarkennettava ennen hankkeen kilpailutusta.

Padon korjaus kestää noin kaksi kuukautta ensi kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana, jolloin padon ohijuoksutustarve on mahdollisimman pientä ja haitat Loimijokeen ja Pyhäjärveen olisivat siten mahdollisimman vähäisiä. Pyhäjärven vedenpintaa lasketaan kesäsateiden varalta matalalle.

Vedenpinta nostetaan mahdollisimman nopeasti ylös juoksutusohjeen mukaiseen tasoon kunnostustöiden päätyttyä.

 

Ensimmäisenä valmistelevana toimenpiteenä Kuhalankosken uittoränniin asennetaan uusi, suurempi putkiyhteys rakentamisen aikaista ohijuoksutusta varten.

Teräsputket jäävät pysyviksi rakenteiksi Myöhemmin putkiyhteyttä voidaan käyttää yhdessä ohijuoksutusluukkujen kanssa tasaamaan padon ohijuoksutustarvetta. Uusien putkien suulle asennetaan mekaanisesti säädettävä patoluukku. Uittorännin eroosiosuojaustakin parannetaan.

Kuhalankosken patorakenteiden, rantamuurien ja uoman korjaus- ja rakentamistyöt vaativat työpadon rakentamista päätypengerryksenä padon edustalle. Työpato tarkoittaa moreenin ajamista Loimijoen uomaan.

Näin patorakennelmat paljastuvat veden alta ja korjaus käy kuivissa oloissa. Uoman pohjasta kaivetaan ylös liejua.

Työpatoa käytetään myös työmaatienä. Maapato puretaan uomasta työn valmistuttua.

 

Forssan kaupungin talousarviossa on ensi vuoden infrahankkeisiin investointimäärärahaa kaikkiaan 2 miljoonan euroa. Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu arvioi, että Kuhalankosken padon korjaus vienee summasta arviolta 250 000 – 300 000 euroa. Summa tarkentuu suunnitelmia hiottaessa ja urakan kilpailutuksessa.

Kuhalankosken patoseinän betoniset virtapilarit ovat rapautuneet ja halkeilleet. Pahoja, korjattavia syöpymiä on padon alajuoksun rantamuurien alaosissa, voimalan perustusten kohdilla ja ohijuoksutuskanavan pohjalaatan reunalla. Lisäksi maa-ainesta on huuhtoutunut pois perustusten alta.

Patorakenteen lisäksi padon ylä- ja alapuolisia rantamuureja korjataan.

Padon ulkonäkö ei juuri muutu, sillä suurin osa uudistuksista jää veden alle, betoni saa uutta kulutuspintaa ja vanhat puuluukut vaihtuvat uusiksi. Mekaniikka muuttuu vain vähän.

 

Museovirastolla on sanottavansa hankkeesta, koska Kehräämön alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 1870-luvulla valmistunut voimalaitos on Suomen vanhimpia säilyneitä voimalarakennuksia. Voimalaitoksen seinän paikkaukset on määrä tehdä vanhaa vastaavalla muurauslaastilla.

Museovirastolle on toimitettava myös kutsut työmaakokouksiin.

Kuhalankosken padon vanhimmat osat ovat 1880-luvulta.

Vesivoimalaitos lakkautettiin 1970-luvulla, mutta vesivoimalaitosyrittäjä palautti sen uudelleen toimintaan 2010. Vuokralainen vastaa rakennuksen kunnossapidosta ja Kuhalankosken juoksutussäännön noudattamisesta. Kaupunki vastaa edelleen Kuhalankosken rakenteiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Kuhalankosken padon rapistuminen ilmeni määräaikaistarkastuksessa vuonna 2013. Lupaprosessissa vierähti aikansa. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/17909-kuhalankosken-patoremontti-siirtyy

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic