Uutiset

Kuinka kouluissa varaudutaan kriisitilanteisiin? – Opetushallitus neuvoo ja antaa kouluille turvallisuusohjeita

Kun lapsesi opinahjossa kerrotaan mahdollisesta pommiuhkasta tai kouluampuja uhkaa oppilaiden ja opettajien turvallisuutta, tilanteen varalle on jokaisessa oppilaitoksessa tehty koulukohtainen pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Kriisitilanteita varten myös harjoitellaan säännöllisesti, jotta oppilaat ja henkilökunta tietävät miten toimia tositilanteessa.

-Pelastussuunnitelmat suunnitellaan ja tehdään aina paikallisesti sekä alueellisesti, toteaa Opetushallituksen lakimies Sanna Haanpää.

Kunnilla ja kaupungeilla on omat kriisisuunnitelmansa, mutta myös jokaisella koululla ja päiväkodilla on yksikkökohtainen suunnitelma. Kouluissa siitä vastaa yleensä rehtori ja päiväkodeissa päiväkodin johtaja.

-Meillä kriisisuunnitelmissa mietitään myös esimerkiksi mahdolliset ympäristöuhkat. Koulun lähellä voi olla vaikka teollisuutta, josta voisi olla vaaraa, tai vaikka läheisen liikenteen riskejä. Suunnitelmassa mietitään ulkoiset uhkat, ja myös se, kuinka toimitaan, jos tapahtuu tällaista väkivallan uhkaa, kertoo Elli Rasimus Tampereen kasvatus- ja opetuspalveluista.

Jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus on tuntea olonsa turvalliseksi. Lain mukaan kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa täytyy olla ajantasainen pelastussuunnitelma kriisitilanteiden varalle.

Opetushallitus ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä ja kouluja sekä oppilaitoksia turvallisuuteen ja kriiseihin liittyvissä kysymyksissä.

-Opetushallitus ei ole kuitenkaan turvallisuussuunnitelmien valvova viranomainen, vaan niistä vastaa ensisijaisesti aluehallintovirasto, Haanpää muistuttaa.

Viestintä kriisitilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, sillä somen vuoksi tieto liikkuu nopeasti ja myös väärää tietoa lähtee helposti liikkeelle. Siksi kouluissa on mietittävä tarkkaan, miten tai mitä viestitään, ettei ylimääräistä paniikkia lietsota turhaan.

-Täytyy olla hyvin ennalta suunniteltu kriisiviestintäsuunnitelma. Se on tärkeä osa kriisitilannetta. Viestintä kuuluu asiaan. Varsinkin nyt kun on some ja viestiminen on nopeaa, Haanpää mainitsee.

Viimeisin pommiuhka Suomessa tapahtui tiistaina Pirkanmaalla sijaitsevan Pirkkalan kolmen koulun koulukeskuksessa, jossa sijaitsevat Naistenmatkan alakoulu, Suupanniityn yläkoulu ja Pirkkalan yhteislukio.

-Ensisijainen tehtävämme oli turvata lapset ja tiedottaa vasta sitten. Näitä tilanteita varten on harjoiteltu, kertoo Naistenmatkan koulun rehtori Jukka Hiltunen Lännen Medialle.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti koulujen ja päiväkotien turvallisuussuunnitelman tulee olla ajan tasalla. Henkilökunta ja sijaiset tulisi perehdyttää turvallisuusjärjestelyihin, ja kaikille tulisi järjestää säännöllistä turvallisuuskoulutusta. Turvallisuutta täytyy valvoa jatkuvasti.

Lisäksi koululaisten on harjoiteltava onnettomuustilanteiden varalta esimerkiksi poistumista koulurakennuksista. Kunnat ja kaupungit vastaavat siitä, että yksikkökohtainen opetussuunnitelman mukainen turvallisuussuunnitelma on ajan tasalla.

Koulujen pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelman ajantasaisuudesta huolehtii koulun rehtori tai se, jolle tehtävä on erikseen annettu, esimerkiksi turvallisuusvastaava.
Pelastusviranomainen ohjaa ja valvoo pelastustoimijohtoisten tilanteiden tai uhkien varalta tehtyjä suunnitelman osia.
Yhteistyötahoja suunnittelussa ovat: pelastus-, poliisi-, terveydenhuolto- ja työsuojeluviranomaiset, opetustoimi sekä kouluissa ja oppilaitoksissa opetushenkilöstö.
Suunnitelmassa pitää olla selkeät koulukohtaiset toimintaohjeet, joiden tulee olla saatavissa ja otettavissa nopeasti käyttöön.
Pelastussuunnitelma tulee laatia yhdessä pelastustoimen kanssa. Uhka- ja vaaratilanteiden osalta suunnitelma laaditaan myös yhteistyössä poliisin kanssa.
Pelastussuunnitelman sisältämät periaatteet ja toimintaohjeet on tehtävä henkilöstölle, oppilaille sekä koulun tilojen muille käyttäjille tutuiksi. Suunnitelman sisältö on kerrattava säännöllisin väliajoin ja päivitettävä tarpeen mukaan
Lähde: www.oph.fi

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic