Uutiset

Kunnan sote-virkamiehelle sovitellaan uutta roolia paperittomien paluuseen ohjauksessa

Paperittomien ohjaus vapaaehtoisen paluun järjestelmään esimerkiksi terveysasemalla käynnin yhteydessä askarruttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Heidän käsityksensä ohjauksesta eroaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston käsityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti alkuvuodesta kunnille suositukset, miten laittomasti maassa oleskelevien kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto tulisi järjestää.

Ohjeissa todetaan, että ”kuntien on aina selvitettävä henkilön oleskeluoikeus Maahanmuuton tilannekeskuksesta sekä ohjattava laittomasti maassa oleskeleva vapaaehtoisen paluun järjestelmään”.

Ylitarkastaja Mari Helenius Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksiköstä pitää hyvänä, että virkamies ottaisi paluumahdollisuuden esille ja kysyisi, mikä asiakkaan tilanne on ja haluaisiko tämä lähteä kotimaahansa. Jos asiakas on halukas palaamaan vapaaehtoisesti, virkamies voisi auttaa paluutuen hakemisessa.

-Palvelu on vapaaehtoinen, eikä ketään voi ilmiantaa, pakottaa tai lähettää, voi vain kertoa mahdollisuudesta. Jos asiakas sanoo, ettei hän halua, se siitä.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi ammattijärjestö Tehystä sanoo järjestönsä näkemyksenä, että terveydenhuollon ammattihenkilöstön ei tarvitse ottaa kantaa maassa olon perusteeseen, vaan sen tehtävä on hoitaa ihmisiä.

Hän ei kuitenkaan näe estettä, etteikö esimerkiksi ilmoitustaululla voisi olla tietoa vapaaehtoisesta paluusta.

-Mutta maassaolon perusteen selvittäminen ei saa olla ensisijainen tehtävä.

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ohjaisivat laittomasti maassa oleskelevia kääntymään maahanmuuttoviranomaisten puoleen vapaaehtoisen paluun järjestämiseksi. Se esimerkiksi neuvoo kuntia hankkimaan Maahanmuuttovirastosta esitteitä aiheesta.

Ministeriö teki suositukset maahanmuuton ministeriryhmän joulukuussa tekemän linjauksen pohjalta. Myös kunnat ovat toivoneet tarkempia ohjeita, koska laittomasti Suomeen jääneet, kielteisen ratkaisun saaneet turvapaikanhakijat ovat Suomessa verrattain uusi ilmiö.

Kun kielteinen ratkaisu saa lainvoiman, osa jää maahan. Heillä on lain mukaan oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Osa isoista kaupungeista myös tarjoaa kiireetöntä sairaanhoitoa raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille paperittomille. Toistaiseksi asiakkaita on ollut hyvin vähän.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic