Uutiset

Kunnat ja Kela vääntävät edelleen paperittomien välttämättömän toimeentulon turvaamisen vastuusta

 

Kuntaliitto vaati yhtenäisempiä ja selkeämpiä ohjeita siihen, miten laittomasti maassa oleskelevien välttämättömän toimeentulon turvaaminen tulisi hoitaa. Pääongelma liittyy Kelan ja kuntien väliseen työjakoon.

Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Ellen Vogtin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tammikuun lopulla antamat suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireellisestä ja välttämättömästä sosiaalihuollosta ovat edelleen liian epäselvät.

– Suositukset jäivät meidän mielestämme liian epäselviksi. Niistä ei oikein selvinnyt, mitä suosituksilla oikein ajetaan takaa ja miten kuntien niiden perusteella pitäisi tosielämän tilanteissa toimia, Vogt sanoo.

Epäselvää on Vogtin mukaan etenkin se, kenen vastuulla kiireellisen välttämättömän lääkityksen ja ruuan turvaaminen tulisi olla.

– Meillä on Kelan ja ministeriön kanssa jonkin verran eriävät näkemykset siitä, miten asia pitäisi mahdollisimman yhdenmukaisesti hoitaa.

Kuntaliiton mielestä Kelan pitäisi arvioida ja ratkaista kiireellisen perustoimeentulotuen tarve ja kunta vastaisi muusta välttämättömästä sosiaalihuollon sekä hätämajoituksen tarpeen arvioimisesta ja järjestämisestä.

Kuntaliiton lähtökohtana on, että myös sosiaalihuollon kustannukset pitää korvata kunnille täysimääräisesti.

-Muuten ollaan tilanteessa, jossa ihmiset ovat kuntakohtaisissa ratkaisuissa eriarvoisessa asemassa, Vogt sanoo.

Ministeriö antoi tammikuun lopulla kunnille suositukset siitä, miten laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- terveydenhuollon suhteen tulisi menetellä.

Terveydenhuoltolain mukaan jokaisella Suomessa oleskelevalla on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon. Mikäli kunta ei syystä tai toisesta saa perittyä kiireellisen hoidon kustannuksia asiakkaalta, korvaa Kela ne kunnille.

Terveydenhuollossa on siis jo olemassa järjestelmä, jolla Kela korvaa kunnille laittomasti maassa oleskeleville kiireellisen sairaanhoidon kustannuksia. Sosiaalipuolelle vastaava järjestelmä on vasta valmisteilla.

Laittomasti maassa oleskelevalla on perustuslain nojalla myös oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalihuoltoon kuuluvaa yösijan järjestämistä, mutta mahdollisesti myös ruokaa, vaatteita ja välttämättömiä lääkkeitä.

Ongelmat ovat Vogtin mukaan väistämättä vaarassa valua isoihin kuntiin, joissa asia on järjestetty hyvin.

Hänen mukaansa onkin ensiarvoisen tärkeää, että Suomeen saadaan yhdenvertainen järjestelmä heikommassa asemassa oleville. Tilanteet eivät saa hänen mukaansa myöskään jäädä yksittäisen työntekijöiden ratkaistaviksi.

– Nyt olisi tärkeää luoda hyvä toimintamalli laajassa yhteistyössä, kun tilanne ei ole vielä millään tavalla hälyttävä. Heitteille ketään hädässä olevaa ei voi kuitenkaan jättää, Vogt sanoo. (Lännen Media – Päivi Lakka)

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic