Uutiset

Kuntalaista kiinnostavatinvestoinnit vähissä

FORSSAN LEHTI

FORSSA Tavallisen forssalaisen näkökulmasta ensi vuoden
talousarvioesityksen investointilistaus on kiinnostavuudeltaan todella niukka.
Kaupunki joutuu rahoittamaan velkarahalla omistamansa vesihuoltoliikelaitoksen
mittavaa puhdistuslaitoksen saneerausta ja laajennusta, jonka rakennustyöt ovat
jo käynnistyneet Loimijoen partaalla 10-tien tuntumassa. Liikelaitoksen
investoinnit ovat ensi vuonna 7,2 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös
investointeja putkiverkostoon noin miljoona euroa. puhdistamon laajennus ja
saneeraus maksaa 8,5 miljoonaa euroa. Kaupunki ei tule rahoittamaan
puhdistamoinvestointia vaan liikelaitos tulee laskuttamaan kustannukset aikanaan
kohoavien vesimaksujen muodossa. Liikelaitos maksaa kaupungille 1,65 miljoonan
euron korvauksen peruspääomasta. Kaupungin ensi vuoden investointien määrä
on summaltaan 8,9 miljoonaa euroa. Katuja ja teitä ollaan rakentamassa ja
kunnostamassa ensi vuonna 750-000 eurolla.

Forssa käynnistää ensi kesänä Viksbergin kaatopaikan
kunnostuksen. Kysymyksessä ei ole tilinpidollisesti investointi vaan menneiden
aikojen syntien sovitus. Tekninen johtaja Antti Heinilä kaipaa
ideoita laajan alueen tulevalle käytölle. Teknisen sektorin palvelut pysyvät
ensi vuonna nykyisellä tasolla
Vaikka tilinpidollisesti Viksbergin
kaatopaikan kunnostamiseen on tehty 5,6 miljoonan varaukset ei rahoja ole
mitenkään rahastoitu vaan työ joudutaan tekemään lainoituksen
varassa.
Ensi vuonna kaupungin talousarviolainojen määrä tulee kasvamaan
10 miljoonalla eurolla.
Lisäksi vaarana on, että lyhytaikaisia lainoja
joudutaan vielä ensi syksynä muuttamaan pitkäaikaisiksi lainoiksi kaupungin
kassatilanteen pitämiseksi siedettävänä.
Budjettikirjassa on
mielenkiintoinen kirjaus koskien koulurakentamista. Tölön koulun saneeraukseen
ei ensi vuonna tai vuosina 2016 ja 2017 esitetä euroakaan rahoitusta. Sen
sijaan koulujen peruskunnostukseen esitetään vuodelle 200-000 euron
suunnittelurahoitusta ja vuosille 2016 ja 2017 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.
Ensi keväänä keskustellaan siis ainakin kouluverkosta.

Seppo Pessinen

Puhdistamon saneeraus ja laajennus on jo aloitettu. Se on
kaupungin suurin investointi ja pakko tehdä lupaehtojen käyttämiseksi
erityisesti typen osalta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic