Uutiset

Kuntien jäteyhtiöt pelkäävät yli miljardi euroa maksaneiden uusien jätelaitosten "kaappausta"

Kuntien jätelaitokset ovat investoineet vuosikymmenessä yli miljardi euroa yhdyskuntajätteen kierrätys- ja hyödyntämislaitoksiin, joiden ansiosta kaatopaikat ovat käyneet lähes tarpeettomiksi.

Verkostoon kuuluu jo 25 biokaasu- ja kompostointilaitosta sekä kahdeksan jätevoimalaa eri puolilla maata. Lisäksi rakenteilla tai suunnitteilla on ainakin kuusi uutta biokaasulaitosta.

Rajusti uudistettu jätehuolto toimii hyvin, mutta nyt kuntien jätelaitoksia on alkanut huolettaa, että hallitus sotkee asiat.

Vireillä olevassa jätelain uudistuksessa on esitetty, että kuntien rakennuttamat laitokset avattaisiin kilpailulle, jolloin kotitalouksien yhdyskuntajätteet joutuisivat kilpailemaan niitä varten rakennetusta jätteenkäsittelykapasiteetista yritysten jätteiden kanssa. Se olisi omiaan nostamaan kotitalouksien jätemaksuja.

– Yksityiselle puolelle ei ole rakennettu tarpeeksi kapasiteettia jätteiden käsittelemiseksi. Ei ihme, että kuntien jätelaitosten infra halutaan kaapata, sanoo Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Kuntien jätelaitosten toimintaan puututtiin jo hankintalain kautta. Tähän asti ne ovat voineet hankkia 20 prosenttia liikevaihdostaan myymällä palveluitaan yrityksille. Eduskunta pudotti rajan viiteen prosenttiin.

Eksymä toivoo, että päätöstä lievennettäisiin ennen siirtymäajan täyttymistä, koska muutos rajoittaisi paikkoja, joihin kuntien jätehuoltovastuun ulkopuolella olevat yritykset voivat viedä jätteitään käsiteltäväksi. Isot yksityiset jäteyritykset hyötyvät, mutta muiden yritysten jätemaksut saattavat nousta.

Kolmas vireillä oleva muutos on hallitusohjelmaan kirjattu aie siirtää sairaaloiden, koulujen ja muun julkishallinnon jätteet kuntien vastuulta jätteen tuottajien ja kiinteistön haltijoiden vastuulle.

Muutokset heikentäisivät kuntien jätelaitosten kykyä hallita materiaalivirtojaan. Se taas vähentäisi toiminnan tehokkuutta ja nostaisi kotitalouksien maksuja.

– Tämä asettaa ison kysymysmerkin jätehuollon toimivuudelle jatkossa, Eksymä varoittaa. (Henripekka Kallio – Lännen Media)

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic