Uutiset Helsinki

Kuorot, sirkukset ja uudet taiteenlajit pääsemässä kulttuurirahoituksen piiriin – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän piiristä rahoitetaan jatkossakin etenkin vakiintuneita kulttuurilaitoksia. Uudistuksella helpotetaan uusien toimijoiden mukaantuloa, mutta vasta 2022 nähdään, onnistuuko tavoite nyt esitetyillä muutoksilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella loppuun esittävän taiteen valtionosuusuudistus. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Tuomo Puumala (oikealla), joka luovutti ehdotuksen kulttuuriministeri Hanna Kososelle (vasemmalla)

Esittävien taiteiden valtionrahoitus uudistetaan, mutta paljoa ei muutu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustama työryhmä luovutti tänään keskiviikkona kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk.) esityksensä siitä, miten vos- eli valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Nykyisin valtionosuusjärjestelmän piirissä on 46 teatteria, vajaa 30 orkesteria ja muutamia muita toimijoita.

Vakiintuneiden toimijoiden asema säilyy uudistuksessa ennallaan, mutta tärkein muutos koskee vos-järjestelmän ulkopuolella tällä hetkellä olevia toimijoita.

– Haluamme vahvistaa esittävän taiteen kentän monipuolisuutta mahdollistamalla sen, että uusia toimijoita ja taiteenaloja pääsisi jatkossa tuen piiriin, kulttuuriministeri Kosonen sanoo.

Lakiuudistuksessa esittäviä taiteita ei enää jaotella alakohtaisesti, vaan kaikki esittävät taiteet kuuluvat samaan vos-järjestelmään.

Sirkukset ja kuorot vos:n piiriin

Vos-järjestelmäänodotetaan tulevan uusina aloina etenkin sirkuksia, kuoroja ja tanssiryhmiä, Kosonen sanoo. Ne on nykyisellään rajattu vos-tukien ulkopuolelle.

– Uskon, että tukijärjestelmän piiriin hakeutuu jatkossa myös esimerkiksi lapsille toimintaansa suuntaavia kulttuuriryhmiä, joiden mukaantuloa on aiemmin rajoittanut esimerkiksi henkilötyövuosien määrä.

Uudistuksessa vos-tukien myöntämisen edellytykset kevenevät. Esimerkiksi aiempi edellytys organisaation vähintään viidestä henkilötyövuodesta poistuu.

Uusia toimijoita määräaikaisella tuella

Nykyisen järjestelmän tuensaajat ovat todella vakiintuneita, ja uusien toimijoiden on ollut hyvin vaikeaa päästä tukien piiriin.

Uudistuksen valmistellut työryhmä esittää ratkaisuksi sitä, että jatkossa vos-tukea voidaan myöntää määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi.

– Määräaikainen tuki on ikään kuin eteinen, jonka kautta on mahdollisuus päästä myöhemmin myös toistaiseksi voimassa olevan rahoituksen piiriin, Kosonen selostaa.

Nykylaissa tuki myönnetään aina toistaiseksi voimassaolevana ja tuensaajien kelpoisuus tarkastetaan määräajoin. Käytännössä aniharvalta toimijalta on katkaistu toistaiseksi voimassaoleva tuki.

Osa jättää hakematta vos-tukia

Nykyään tukienulkopuolella olevat kulttuuritoimijat eivät ole hakeutumassa valtionosuuksien piiriin ”suurempana rynnäkkönä”, kulttuuriministeri Kosonen arvioi.

– Tiedustelujemme perusteella uusia toimijoita on hakeutumassa tuen piiriin melko kohtuullinen määrä, Kosonen toteaa.

Uudistustyöryhmää johtanut valtiosihteeri Tuomo Puumala huomauttaa, että osalle vos-tukien ulkopuoliselle toimijalle ei ole välttämättä kannattavaa hakea valtionosuuksia niiden tuomien velvollisuuksien takia. Vos-toimijoilta edellytetään yhä muun muassa toiminnan ympärivuotisuutta.

Osa toimijoista saattaa jättää hakematta vos-tukea myös siksi, että esimerkiksi harkinnanvaraisella Taiteen edistämiskeskus Taiken rahoituksella voi saada suurempaa rahoitusta kuin vos:n piirissä, sanoo työryhmän jäsenenä toiminut Suomen teatterien toiminnanjohtaja Janne Saarikivi.

Taiken myöntämän rahoituksen tuoreet uudistukset vähentävät työryhmän jäsenten mukaan yleisesti tunkua vos-tukiin. Taike esimerkiksi myöntää rahoitusta nykyään kolmivuotisena, mikä lisää ennustettavuutta entiseen, jossa rahaa oli haettava uudestaan joka vuosi.

Kymmenen miljoona lisärahoitusta

Uudistuksen yhteydessäesittävät taiteet saavat noin kymmenen miljoonaa euroa lisärahoitusta nykyisen noin 80 miljoonan päälle.

Lisärahoitusta ei ole korvamerkitty uusille toimijoille.

Uudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2022 alussa, joten vasta silloin nähdään, kuinka suuren osuuden uudet toimijat saavat kasvaneesta rahoituksesta.

Uusimmat

Fingerpori

comic