Uutiset

Kysely: Harva myöntää uuden auton statussymboliksi – Vetokoukku erittäin tärkeä tekijä usean ostopäätöksen taustalla

Kuva: Lassi Puhtimäki

Uuden kyselyn perusteella luotettavuus, turvallisuus ja ajo-ominaisuuksien miellyttävyys ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, joihin ostajat keskittyvät autokaupoilla.

Hämeenlinnalaislähtöisen autokauppa Kamuxin teettämässä kyselyssä luotettavuus oli erittäin tärkeä tai melko valintakriteeri 97 prosentille vastanneista. Turvallisuutta piti erittäin tai melko tärkeänä 95 prosenttia ja ajo-ominaisuuksien miellyttävyyttä 94 prosenttia vastaajista.

Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi monen vastaajan arvioissa osoittautui auton vetokoukku. Joillekin se on jopa auton arvon säilymistä tärkeämpi tekijä.

Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia totesi, että auton vetokoukku on erittäin tärkeä hankintapäätökseen vaikuttava seikka. Auton arvon säilymistä piti erittäin tärkeänä 21 prosenttia vastaajista.

Jos mukaan otetaan melko tärkeäksi seikat kokeneet vastaajat, niin arvon säilymistä arvosti kuitenkin useampi vastaaja, sillä sitä piti melko tärkeänä tekijänä 57 prosenttia vastaajista, kun vastaava luku vetokoukun tapauksessa oli 27 prosenttia.

Harva myöntää auton olevan statussymboli

Vastaajista vain neljä prosenttia myöntää kokevansa erittäin tärkeäksi seikaksi sen, että auto tuo ostajalle sosiaalista statusta tai arvostusta. Melko tärkeäksi asian koki 12 prosenttia vastaajista.

Vielä vähemmän vastaajat arvostivat moottorin ”kunnon jytinää”. Se oli erittäin tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä 3 prosentille ja melko tärkeä tekijä 8 prosentille vastaajista.

Auton ympäristöystävällisyyttä pitää erittäin tärkeänä tekijänä joka viides vastaajista. Tiedotteen mukaan ympäristöystävällisyyden merkitys kuitenkin polarisoituu vahvimmin 35–44 -vuotiaiden autoilijoiden keskuudessa. Heistä 55 prosenttia pitää sitä melko tai erittäin tärkeänä kriteerinä, 43 prosenttia ei anna sille juurikaan painoarvoa.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic