Uutiset

Kysely: Lähes 70 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista kertoo joutuneensa kiusatuksi

Vähävaraisuus altistaa koulukiusaamiselle, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n tuore kysely. 69 prosenttia nuorista, jotka kokevat olevansa vähävaraisesta perheestä, ilmoitti joutuneensa alakoulussa kiusaamisen uhriksi.

Vastaava osuus hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla oli 40 prosenttia.

– Lapsiköyhyyteen ja sen vaikutuksiin on puututtava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Koulumaailmassa on tunnistettava köyhyyden vaikutukset lasten koulunkäyntiin ja heidän arkeensa nykyistä paremmin, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.

Vastausten perusteella kiusaaminen jää yhä usein aikuisilta huomaamatta.

38 prosenttia vastanneista arvioi, että opettajat ja muut kouluissa työskentelevät aikuiset eivät puutu tarpeeksi kiusaamiseen. 28 prosenttia lapsista katsoi, etteivät aikuiset koulussa kohtele kaikkia yhdenvertaisesti.

87 prosenttia kertoi, että oppitunneilla oli käsitelty kiusaamista. Sen sijaan köyhyyttä oli käsitelty vain joka kolmannen oppilaan koulussa.

Noin joka viides vastaaja tiesi koulustaan jonkun, jota oli kiusattu perheen vähävaraisuuden takia.

Vähävaraisuus heijastuu moneen asiaan

15 prosenttia kaikista vastaajista arvioi oman perheensä olevan köyhä tai melko köyhä.

Heistä vajaa neljäsosa arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. 13 prosenttia tiesi koulustaan jonkun, jota on kiusattu siksi, ettei kiusatulla ole ollut varaa koulutarvikkeisiin. 40 prosenttia kertoi jotakuta kiusatun siksi, ettei tällä ollut varaa teknisiin laitteisiin.

Joka toinen kertoi perheen varallisuuden vaikuttaneen omiin harrastusmahdollisuuksiin tai muuhun vapaa-ajanviettoon ja neljä viidestä matkustusmahdollisuuksiin.

Lapsen ääni 2018 -kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta erityisesti kouluympäristössä. Kyselyyn vastasi 1 706 lasta keväällä 2018.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti