Uutiset

Kysely: Vihreät mielletään vasemmistopuolueeksi ja perussuomalaiset oikeistopuolueeksi – Väyrysen ja Harkimon liikkeet on vaikea asemoida

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan oikeistossa on tällä hetkellä kuusi puoluetta, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta. Perussuomalaisten tukijat eivät koe oman puolueensa olevan aivan niin oikealla kuin maan väestö keskimäärin näkee asian olevan.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan vihreät mielletään vasemmistopuolueeksi ja perussuomalaiset oikeistopuolueeksi. KAKS selvitti vuoden 2019 Ilmapuntari-tutkimuksessa suomalaisten näkemyksiä puolueiden sijoittumisesta vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle.

Vastaajien mukaan oikeistossa on tällä hetkellä kuusi puoluetta, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta. Vastaajia pyydettiin sijoittamaan eduskunnassa edustettuina olevat puolueet viisiportaiselle vasemmisto–oikeisto-akselille.

Eniten tuskia tuotti sijoittaa ulottuvuudelle Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liike ja Hjallis Harkimon Liike Nyt. 48 prosenttia vastaajista ei osannut sijoittaa Seitsemän tähden liikettä lainkaan kartalle, ja 38 prosenttia ei kyennyt kertomaan, mihin kohti Liike Nyt sijoittuu.

Helpointa kansalaisille oli arvioida vasemmistoliittoa, keskustaa, Sdp:tä, kokoomusta ja vihreitä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.–6. helmikuuta, ja haastatteluja tehtiin yhteensä 1 112. Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kunnallisalan kehittämissäätiö on yleishyödyllinen, itsenäinen säätiö, joka rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Vasemmistoliitto on vasemmistolaisin

Tutkimuksesta selviää, että vasemmistoliitto, Sdp ja vihreät ovat enemmistön mielestä vasemmistopuolueita. Keskusta ja Seitsemän tähden liike ovat puolestaan keskusta-oikeistolaisia puolueita. Kokoomus, Liike Nyt, RKP, perussuomalaiset, siniset ja kristillisdemokraatit sijoittuvat poliittiseen oikeistoon, kokoomus vahvimmin.

Eniten oikealle sijoittuvat kokoomus ja Liike Nyt. Tämän jälkeen järjestyksessä tulevat RKP, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja siniset. Keskusta ja Väyrysen Seitsemän tähden liike nähdään perin samanlaisina, lähellä asteikon keskipistettä olevina puolueina. Vasemmistoliitto on vasemmistolaisin ja tuntuvasti ennen Sdp:tä ja vihreitä.

Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu vasemmiston ja oikeiston käsitteillä. Jako vasemmistoon ja oikeistoon vaikuttaa yhä puolueiden välisen kilpailun taustalla, vaikka puolueiden kannattajakuntien on todettu siirtyneen lähemmäs toisiaan.

Kannattajat asemoivat puolueensa lähes samoin kuin kansa

Eri puolueiden kannattajat asemoivat puolueensa vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle kutakuinkin samalla tavoin kuin väestö keskimäärin. Eräitä poikkeamia kuitenkin löytyy.

Perussuomalaisten tukijat eivät koe oman puolueensa olevan aivan niin oikealla kuin maan väestö keskimäärin näkee asian olevan. Perussuomalaisten tukijoista kaksi viidestä sijoittaa puolueen poliittiseen oikeistoon, kun koko väestöstä yli puolet.

Vihreiden kannattajat eivät pidä puoluettaan aivan samassa määrin vasemmistoon kuuluvana kuin kansa keskimäärin. Vihreiden kannattajista kaksi viidestä asemoi puolueensa vasemmistoon, kun koko väestöstä näin ajattelee joka toinen.

Joulukuussa 2018 toteutetussa Ilmapuntari-tutkimuksessa kysyttiin, miten vastaajat sijoittavat itsensä vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle. Puolueiden kannattajien arvioita omasta itsestään on mahdollista verrata heidän näkemyksiinsä puolueen sijainnista. Tuloksista käy ilmi, että kannattajat sijoittavat itsensä aika liki pistettä, johon asemoivat kannattamansa puolueen ulottuvuudella. SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajat eivät kuitenkaan näyttäisi olevan aivan niin vasemmalla kuin otaksuvat kannattamansa puolueen olevan.

Keskustan kannattajat ovat hitusen enemmän oikealla, kuin mihin asemoivat oman puolueensa. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden kannattajien itsearvio on lähes sama, kuin mihin olettavat kannattamansa puolueen sijoittuvan.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti