Uutiset

Lähes viidennes puolustusvoimien työntekijöistä kokenut seksuaalisista häirintää työssään

Lähes joka viides puolustusvoimien työntekijä kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssään. Tieto ilmenee puolustusvoimien henkilökunnalleen teettämästä verkkokyselystä, jonka tulokset Lännen Media sai tietoonsa.

Puolustusvoimat toteutti kyselyn sisäisen verkkopalvelunsa eli intranetin etusivulla parin viikon ajan joulukuun alussa. Häirintäkyselyyn vastasi reilut 700 puolustusvoimien työntekijää.

Kyselyssä tiedusteltiin, onko vastaaja kokenut seksuaalista häirintää työssään. Häirinnällä kyselyssä tarkoitettiin esimerkiksi sopimatonta puhetta tai ei-toivottua koskettelua.

Vastaajista 17 prosenttia kertoi kokeneensa häirintää työssään joko säännöllisesti, joskus tai kerran.

-Sopimattoman puheen ottaminen osaksi häirintää selittää isompia numeroita, arvioi verkkoviestintäpäällikkö Anna Lind puolustusvoimista.

Säännöllisesti häirintää on kokenut kyselyn mukaan 2,4 prosenttia vastaajista. Satunnaisesti häirinnän kohteeksi kertoi joutuneensa 12,4 prosenttia ja kerran työuransa aikana 1,8 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Valtaosa eli 77 prosenttia vastasi, ettei ollut kokenut koskaan seksuaalista häirintää työssään puolustusvoimissa.

Tarkoituksena herättää keskustelua

Puolustusvoimista kerrotaan, ettei kysely ole kattava tutkimus vaan lähinnä suuntaa antava gallup-kysely. Puolustusvoimat korostaa, ettei kyselyn tarkoitus ole etsiä numeerisia vastauksia aiheeseen vaan edistää keskustelua häirinnästä ja sen vähentämisestä.

-Tavoitteenamme on jatkaa aiheen parissa kevään mittaan pitkäkestoisella kyselyjen sarjalla, jotta asia ei unohdu, Lind kuvailee.

-Koemme, että keskustelu sopivan ja sopimattoman käytöksen määrittelystä on hyvä tapa lisätä ymmärrystä aiheesta ja auttaa ihmisiä toimimaan oikein arjessa.

Lindin mukaan häirintägallupin kysymysten muotoilussa huomioitiin, ettei seksuaalisen häirinnän määrittely ole kaikille itsestään selvä asia. Peräti 6,4 prosenttia puolustusvoimien häirintägalluppiin vastanneista kertoikin, ettei välttämättä osaa tunnistaa seksuaalista häirintää.

-Esimerkiksi suurin osa kaksimielisten juttujen puhujista ei välttämättä itse tunnista, että toiset saattavat kokea puheet negatiivisena. Keskustelun yksi tarkoitus onkin tehdä näkymättömästä näkyvää.

Puuttuminen jokaisen velvollisuus

Puolustusvoimat on jo jatkanut häirintäaiheen parissa toisella verkkokyselyllä. Siinä työntekijöiltä kysyttiin, kenen vastuulla on puuttua häirintään työpaikalla.

Kyselyyn vastasi reilut 800 henkilöä.

Valtaosa eli 89,3 prosenttia vastanneista piti työpaikalla tapahtuvaan häirintään puuttumista jokaisen velvollisuutena. Vastaajista 7,3 prosenttia piti puuttumista esimiehen vastuuna.

-On tärkeää, ettei häirinnän kohteeksi joutuva ole yksin vastuussa tilanteen selvittämisestä vaan asia on yhteinen. Esimiesten vastuuta ei pidä myöskään sivuuttaa, Lind sanoo.

Puolustusvoimissa työskentelee yhteensä noin 12 000 työntekijää, heistä noin 2 600 on naisia. Kyselyssä ei haarukoitu vastaajien sukupuolijakaumaa.

Häirintäkysely

Puolustusvoimat käynnisti joulukuun alussa työntekijöilleen suunnatun verkkokyselyjen sarjan, jonka tarkoituksena on edistää keskustelua seksuaalisesta häirinnästä ja sen vähentämisestä.
Kyselyn ensimmäisessä osassa lähes joka viides vastaaja kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi säännöllisesti, joskus tai kerran työssään.
Kyselyn toisessa osassa selvitettiin työntekijöiden käsityksiä siitä, kenen ensisijainen tehtävä on puuttua häirintään. Valtaosa eli 89 prosenttia piti sitä jokaisen vastuuna, 7,3 prosenttia esimiehen tehtävänä.
Puolustusvoimat jatkaa seksuaaliseen häirintään liittyvien kysymysten sarjaa kevään aikana.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic