Uutiset

Lakiehdotus lähti lausunnolle – varhaiskasvatusmaksuihin alennusta

Varhaiskasvatusmaksut alenevat tuntuvasti mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön lakiehdotus toteutuu. Uudet maksurajat perustuisivat perhekoon mukaan määräytyvään pienituloisuuden rajaan, jota on korotettu 500 eurolla.

Myös sisaralennus nousisi. Perheen toisen lapsen varhaiskasvatusmaksua alennettaisiin niin, että sisaralennus nousee 50 prosenttiin nykyisestä 10 prosentista. Kolmannesta lapsesta alkaen sisaralennus olisi sama kuten nykyäänkin eli 80 prosenttia.

Esityksen tavoitteena on, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Alennuksilla halutaan purkaa kannustinloukkuja, lisätä työnteon kannustavuutta sekä parantaa perheiden taloudellista tilannetta. Ehdotuksen mukaan kenenkään maksut eivät nousisi

Ehdotuksen tavoitteena on myös, että entistä useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen olisi mahdollista.

Muutokset alentaisivat varhaiskasvatuksen maksuja yli 70 miljoonalla eurolla 2018 alusta alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lakimuutosesityksen lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on elokuun puoliväliin asti, ja lakimuutos tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, mutta kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista. Maksutulojen menetys on tarkoitus kompensoida kunnille.

Alennukset…27 eurosta…173 euroon

Tulot 2 200 e/kk: Ehdotuksen mukaan lapset pääsisivät maksuttomaan varhaiskasvatuksen pariin, jos perheen kuukausitulot jäävät 2 200 euroon. Muutos koskisi arviolta 6 700 perhettä.

Tulot 3 500 e/kk: Jos yksinhuoltajan tulot jäävät tämän rajan alle, päivähoitomaksu yhdestä lapsesta laskisi nykyisestä 182 eurosta 155 euroon ja kahdesta lapsesta 283 eurosta 137 euroon. Kahden huoltajan perheessä muutos alaspäin olisi samoilla lapsiluvuilla 58 ja 137 euroa.

Tulot 5 000 e/kk: Jos perheen tulot olisivat yhteensä 5 000 euroa, kahden lapsen yksinhuoltajan maksu putoaisi 551 eurosta 378 euroon kuukaudessa. Yhden lapsen kanssa maksu pysyisi ennallaan 290 eurossa. Kahden huoltajan perheessä yhden lapsen maksu putoaisi 290 eurosta 252 euroon kuukaudessa. Kahden lapsen maksu pienenisi 442 eurosta 321 euroon.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic