Uutiset

Lakiesitystä kansalaisuuden menettämisestä terrorismin takia epäiltiin eduskunnassa liian suvaitsevaiseksi

Osa kansanedustajista piti kansalaisuuden menettämisen ehtoja liian tiukkoina ja jopa mahdottomina. Myös vihreissä perättiin tietoa lain vaikutuksista ja haluttiin tietää, onko laki vain kosmeettinen.
Sisäministeri Kai Mykkänen sanoi, että perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden takia keneltäkään ei voida ottaa Suomen kansalaisuutta pois, jos henkilöstä tulisi sen seurauksena kansalaisuudeton. Kuva: Kimmo Penttinen/arkisto

Tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voi jatkossa menettää Suomen kansalaisuuden, jos eduskunta hyväksyy keskiviikkona lähetekeskusteluun tulleen lakiesityksen.

Tällaisia rikoksia ovat maanpetos, valtiopetos ja Suomen elintärkeitä etuja vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset.

Kansalaisuuden voisi kuitenkin menettää vain, jos henkilöllä on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus ja riittävästi siteitä tähän toiseen valtioon.

Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa kielitaito, asuinpaikat ja oleskeluhistoria, perheenjäsenet ja sukulaiset sekä opiskelu ja työskentely.

– Nämä seikat tekevät kansalaisuuden menettämisen käytännössä mahdottomaksi, arvosteli jyrkempää linjaa kannattanut Hanna-Leena Mattila (kesk.).

Hän sanoi, että jääkin nähtäväksi, pitääkö lakiesityksen sisältämää liikaa suvaitsevaisuutta suitsia lain jatkokäsittelyssä.

Myös Jari Ronkaisen (ps.) mukaan kansalaisuuden menettäminen olisi vaikeata tai lähes mahdotonta.

– Kansalaisuuden menettämisen ehdot ovat niin tiukat, että lienevätkö ne täyttyneet Suomen tähänastisessa rauhanaikaisessa rikoshistoriassa.

Olli-Poika Parviainen (vihr.) kaipasi tietoa siitä, voidaanko lailla todella ehkäistä terrorismia vai onko kyse kosmeettisesta laista, jolla halutaan lähettää tietty viesti.

Hänestä pitäisi selvittää myös, kohteleeko lakiesitys kaikkia Suomen kansalaisia yhdenvertaisesti.

– Oikeuskäytännössä ei ole myöskään tyypillistä, että jostain rikoksesta tulee kaksoisrangaistus, Parviainen sanoi.

Tiukat ehdot

Kansalaisuuden voisi lakiesityksen mukaan menettää, jos syyllistyy sellaiseen valtion elintärkeitä etuja vastaan tehtyyn rikokseen, josta ankarin rangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta.

Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, sotaan yllyttäminen, maanpetos ja vakoilu. Edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle olisi myös se, että henkilö on saanut vähintään viiden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Kansalaisuuden voisi menettää myös terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten, kuten kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen tai surman perusteella.

Myös terrorismiryhmän johtaminen, sen toiminnan edistäminen tai rahoittaminen ja koulutuksen antaminen terrorismirikosta varten ja värväys sitä varten voisivat johtaa kansalaisuuden menettämiseen.

Edellytyksenä olisi aina se, että kyseinen rikos on kohdistunut Suomen elintärkeitä etuja vastaan.

– Kuuluuko siihen naisten ja miesten tasa-arvo, Veera Ruoho (kok.) pohti ja viittasi ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyihin vakaviin seksuaalirikoksiin Oulussa.

– Ymmärtääkseni kansainväliset velvoitteet sulkevat pois mahdollisuuden kansalaisuuden poistamiseksi muissa vakavissa rikoksissa, Päivi Räsänen (kd.) sanoi.

Maahanmuuttovirasto päättäisi

Päätöksen kansalaisuuden menettämisestä tekisi Maahanmuuttovirasto sen jälkeen, kun rikostuomio on lainvoimainen. Päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Kansalaisuuden voisi menettää vain sellaisen rikoksen vuoksi, joka on tehty lakimuutoksen tultua voimaan.

Lapset eivät voisi menettää Suomen kansalaisuutta sillä perusteella, että heidän vanhempansa menettää kansalaisuuden rikokseen syyllistymisen takia.

Kansalaisuutta ei voisi myöskään menettää sellaisen rikoksen perusteella, joka on tehty alle 18-vuotiaana. Hanna-Leena Mattila pohti, olisiko ikäraja voinut olla 15 vuotta, joka yleinen rikosoikeudellinen ikäraja.

Ulkomaalaislaissa ei ole nykyisin säännöksiä sellaisen henkilön maasta poistamisesta, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden. Ehdotettu lakimuutos tekisi mahdolliseksi hänen karkottamisensa maasta.

Uusimmat

Fingerpori

comic